AccountView Support - Accountancy

Uitwisselen AccountView-administraties

Het gebeurt regelmatig dat AccountView-administraties worden uitgewisseld tussen verschillende AccountView-installaties. Bijvoorbeeld de uitwisseling van een administratie tussen accountant en cliënt.
Deze supportnote beschrijft de aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij deze uitwisseling:

  1. De versies van de AccountView-installaties.
  2. Het uitwisselen van administraties met kopiedocumenten.

Lees voordat u met deze supportnote aan de slag gaat “Backups aanmaken en terugzetten” voor een volledig beeld van deze functionaliteit.

1.     De versies van de AccountView installaties

Als u er zeker van wilt zijn dat het uitwisselen van administraties tussen verschillende installaties succesvol is, moeten beide installaties van dezelfde courante versie van AccountView zijn. Zorg ook dat voor beide installaties het nieuwste Service Pack voor die versie geïnstalleerd is. Gebruik “Service Packs” om te zien wat de nieuwste Service Packs zijn voor courante AccountView versies.

Wij ondersteunen niet het uitwisselen van administraties tussen verschillende versies van AccountView omdat dit kan leiden tot gegevensverlies. Krijgt u bij het terugzetten van een administratie de melding dat deze van een andere versie is, ga dan niet door en neem contact op met uw accountant of AccountView-leverancier.

Met de modules Client-Import en -Export is het wel  het mogelijk gegevens tussen accountant en cliënt uit te wisselen als met verschillende AccountView versies wordt gewerkt. Bent u geïnteresseerd in deze functionaliteit, dan kunt u daarvoor contact leggen met uw AccountView-leverancier. 

2.     Het uitwisselen van administraties met kopiedocumenten

Voor het uitwisselen van administraties tussen verschillende installaties kunt u gebruik maken van oplossing 4.1 en 4.2 uit “Backups aanmaken en terugzetten”.

Als de cliënt kopiedocumenten aanmaakt (Opties > Instellingen > Administratie > Kopiedocumenten), dan adviseren we dat de cliënt altijd een backup maakt van de map die is opgegeven bij Map kopiedoc: voordat de administratie wordt uitgewisseld met de accountant. Als de kopiedocumenten bij de uitwisseling ongewild verwijderd worden, kan dan snel worden teruggevallen op deze backup.