AccountView Support - Algemeen

Administraties organiseren in AccountView

U wilt een update van AccountView gaan installeren. Hiervoor hebt u een update-procedure ontvangen waarvan u alle stappen moet doorlopen. Eén van deze stappen is het organiseren van alle administraties in uw huidige versie van AccountView.

Oplossing

Na het installeren van de update hoeft u alleen de administraties te organiseren die u direct wilt gebruiken. Om tijd te besparen kunt u de andere administraties op een later tijdstip in één keer te organiseren. Dit kunt u bijvoorbeeld op vrijdagavond starten. Het organiseren zal dan in het weekend plaatsvinden. De mogelijkheden en tips voor het organiseren van de administraties vindt u hieronder:

 1. Eén administratie organiseren
 2. Alle administraties organiseren
 3. Een selectie van administraties organiseren
 4. Administraties lokaal organiseren
 5. Administraties sneller organiseren

1. Eén administratie organiseren

 1. Kies Bestand > Administraties om het venster Administraties te openen.
 2. Kies Document > Organiseren > Administratie om het venster Administratie organiseren te openen.
 3. Markeer Geselecteerde in het veld Bereik.
 4. Kies Organiseren. De geselecteerde administratie wordt nu georganiseerd.
 5. Druk het rapport af en controleer of het organiseren van uw administratie goed is verlopen.

2. Alle administraties organiseren

Let op! Het organiseren van alle administraties kan niet afgebroken worden.

 1. Kies Bestand > Administraties om het venster Administraties te openen.
 2. Kies Document > Organiseren > Administratie om het venster Administratie organiseren te openen.
 3. Markeer Alle in het veld Bereik. Dit betekent dat het organiseren voor alle administraties wordt uitgevoerd.
 4. Kies Organiseren. Alle administraties worden nu georganiseerd.
 5. Controleer in het afdrukvoorbeeld of het organiseren van uw administraties goed is verlopen.

3. Een selectie van administraties organiseren

U kunt een selectie maken van administraties die u wilt gaan organiseren. Kies Beeld > Selecteren om de administraties te selecteren die u wilt gaan organiseren. Het voordeel hiervan is dat alles in één keer kan worden georganiseerd, en u er niet bij hoeft te blijven. Bovendien wordt doorgegaan met de volgende administratie, als een administratie tijdens het organiseren in gebruik is. Nadat alle administraties zijn georganiseerd, ziet u op het rapport welke administratie eventueel is overgeslagen. Het definiëren van selecties wordt uitgelegd in de supportnote "Flexibel gegevens opvragen met weergaven"


4. Administraties lokaal organiseren

Als u AccountView lokaal start op uw fileserver en de administraties vanaf deze server organiseert, zal dat sneller verlopen dan het organiseren via het netwerk. De bestanden hoeven dan niet over het netwerk benaderd te worden.


5. Administraties sneller organiseren

Vanaf versie 9.3a is het converteren (de eerste keer organiseren van een administratie na de update) van de administratiebestanden naar de nieuwe versie aanzienlijk sneller geworden. Vooral voor organisaties met grote administraties of organisaties die veel administraties in gebruik hebben, zal dit veel tijd schelen.

Als een administratie voor het eerst na een installatie of update wordt geopend, wordt de gebruiker gevraagd om de administratie te organiseren. Voorheen werden alle tabellen geconverteerd naar de nieuwe versie, nu worden alleen de gewijzigde tabellen naar de nieuwe versie geconverteerd. Hierdoor is de tijd van het converteren van administratiebestanden aanzienlijk verkort.


Meer informatie

Meer informatie over het organiseren vindt u in de handleiding "Installatie" in het hoofdstuk "Backups maken en administraties onderhouden". De helpfunctie in AccountView (sneltoets F1) biedt u daarnaast informatie over het venster of veld waar u in werkt.