AccountView Support - Algemeen

De administratie als hart van uw boekhouding

In AccountView wordt voor elk bedrijf en elk boekjaar een administratie aangemaakt. Op het administratieniveau worden tal van instellingen opgegeven. Dit gebeurt in principe bij de initiële inrichting van AccountView. Elk jaar maakt u een nieuwe administratie aan op basis van het vorige jaar. De onderliggende supportnotes behandelen

  1. het uitwisselen van de administraties met de accountant
  2. het onderhouden en herstellen van fouten in u administratie

Administraties uitwisselen met de accountant en veiligstellen

Administraties controleren en onderhouden