Algemeen

Melding: 'Een andere gebruiker bewerkt administratie'

Support ID: AV-52677, AV52677, 52677
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U wilt met meerdere personen in dezelfde administratie werken. U hebt hiervoor een netwerklicentie. Een tweede gebruiker wil in de administratie gaan werken maar krijgt de melding: 'Een andere gebruiker bewerkt administratie'.

Verklaring

Als u met meerdere gebruikers in één administratie wilt werken, en u bent in het bezit van een netwerklicentie, dan moet de administratie voor netwerkgebruik worden ingesteld. Standaard staat een nieuw aangemaakte administratie in stand-alone modus, wat inhoudt dat maar één gebruiker in deze administratie kan werken. Als u de administratie instelt voor netwerkgebruik, kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig in de administratie werken.

Oplossing

Om de administratie voor netwerkgebruik in te stellen gaat u als volgt te werk:

  1. Kies de opdracht Bestand/Administraties om het scherm Administraties op te vragen.
  2. Zet de selectiebalk op de administratie die u wilt instellen voor netwerkgebruik.
  3. Kies de opdracht Bewerken/Netwerk/stand-alone. U komt nu weer in het scherm Administraties. De administratie is nu gelijktijdig te gebruiken door meerdere gebruikers.

Meer informatie

Raadpleeg het hoofdstuk Administraties uit uw financiële handleiding voor meer informatie over administratie-instellingen.