AccountView support banner

Supportnotes over AccountView Eindejaarsverwerking

Intrastat

Elk jaar kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de wijze waarop de Intrastat moet worden aangegeven. Over 2023 zijn er geen aanpassingen doorgevoerd en kan de informatie op deze pagina ook worden toegepast op het boekjaar 2023.

Het CBS heeft de specificaties voor intrastat-aangifte voor het laatst gewijzigd in 2022. In 2021 waren al wijzigingen aangebracht in de intrastat-aangifte. De aanwijzingen voor AccountView voor 2021, zijn nu, afhankelijk van de situatie, nog steeds van kracht. Waar dit van toepassing is zullen wij in de aanwijzingen voor 2022 hier naar verwijzen. 

Het is van belang dat u met de juiste versie van AccountView werkt op het moment dat de transacties in het nieuwe jaar worden verwerkt. De informatie op deze pagina is niet noodzakelijk voor het aanmaken van het nieuwe boekjaar, maar wel voor het correct opstellen en indienen van de Intrastat-aangifte in het nieuwe jaar.

De Intrastat wijzigingen per jaar toegelicht

Aanpassingen 2022

Hierbij een grafisch overzicht van welke versie op welk moment vereist is:

Intrastat_diagram_2022.png

Inhoudsopgave voor 2022

 1. Aangifteplicht voor verkooptransacties
 2. Aangifteplicht voor inkooptransacties
 3. Standaardwaarde land van herkomst per artikel
 4. Aangifte versturen

Aangifteplicht voor verkooptransacties

Als u aangifteplichtig bent voor verkooptransacties in 2022, dan zijn de aanwijzingen voor de inrichting van de administratie in AccountView hetzelfde als die van 2021. 

Opmerking: Vanaf 2022 kunt u alleen nog maar maandaangifte doen. Deed u in 2021 al maandaangifte, dan hoeft u nu niets te wijzigen. Deed u in 2021 nog jaaraangifte, dan zult u rekening moeten houden met de aanpassingen die staan beschreven voor 2021.

Aangifteplicht voor inkooptransacties

In 2022 moet bij inkooptransacties een tweecijferige IS-transactiecode worden gebruikt (het was eerder een ééncijferige code). Dit is precies dezelfde wijziging die voor de verkooptransacties (bij maandaangifte) al in 2021 is doorgevoerd.
Als u de tweecijferige IS-transacties nog niet in uw administratie hebt, dan leest u in de tab 2021 hoe u deze in uw administratie verkrijgt. Geef deze twee-cijferige IS-transactie ook op in de stamgegevens van de crediteuren die voor de Intrastat-aangifte van belang zijn. Dan wordt de gewenste code automatisch in elke transactie voorgesteld.

Als u niet aangifteplichtig bent voor inkooptransacties, dan kunt u in 2022 correct aangifte doen met minimaal de versies zoals in bovenvermeld schema.

Land van oorsprong standaardwaarde per artikel

Vanaf versie 12.0 moet u per artikel een standaardwaarde opgeven. In de eerdere versies zal het land van oorsprong uit de administratie-instellingen worden overgenomen in de transacties die van belang zijn voor Intrastat (en kan het daar desgewenst naar een andere waarde worden aangepast).

Aangifte versturen

In 2022 kunt u het aangiftebestand van AccountView niet meer rechtstreeks naar het CBS uploaden. U moet aangifte doen via het programma IDEP van het CBS. Daar zijn meerdere standaardsjablonen beschikbaar en met één ervan, SRL (Standaard Record Layout), kunt u de gegevens van hetzelfde aangiftebestand mappen en zodoende aangifte doen.

 

Aanpassingen 2021

Hierbij een grafisch overzicht van welke versie op welk moment vereist is:

Intrastat vereisten versies.png

Inhoudsopgave voor 2021

 1. Intrastat-aangifte per jaar
 2. Intrastat-aangifte per maand
 3. Praktische informatie over de gewijzigde specificaties voor de maandaangifte

1. Intrastat-aangifte per jaar

Als u in aanmerking komt bij het CBS voor het doen van de Intrastat-aangifte per jaar, dan moet u op het moment dat u de jaaraangifte doet, minimaal met AccountView versie 10.0a (ongeacht welk Service Pack) werken. Transacties die daarin moeten worden meegenomen, mogen wel in een oudere versie zijn verwerkt. De ICP-specificaties zijn in de jaaraangifte niet gewijzigd.

2. Intrastat-aangifte per maand

De specificaties voor de maandaangifte wijzigen in 2021. Zie ook de pagina Internationale Handel in Goederen van het CBS.

Wij ondersteunen deze gewijzigde specificaties in de AccountView-versies 10.0 (Service Pack E), 10.0a (Service Pack E) en 11.0 (Service Pack B).
Deze Service Packs van december bevatten onder meer de nieuwe wettelijke verplichtingen ten aanzien van het indienen van Intrastat-aangiften, maar ook de verplichtingen van het registreren van de Intrastat-transacties.
Als u maandaangifte moet doen in 2021, dan moet u ervoor zorgen dat u met één van deze drie versies werkt, voordat u in 2021 transacties verwerkt die in de Intrastat-aangifte van AccountView moeten terechtkomen.

3. Praktische informatie over de gewijzigde specificaties voor de maandaangifte

De gewijzigde specificaties voor de maandaangifte betreffen drie punten:
1. Opname van het zogenaamde Partner ID in de aangifte.
2. Opname van het Land van oorsprong in de aangifte.
3. Het gebruikmaken van andere IS-transactiecodes bestaande uit twee cijfers.

Opname van het Partner ID in de aangifte

Dit betreft het BTW-nummer van de debiteur/crediteur dat in de aangifte wordt geplaatst. Dit BTW-nummer moet dus in de stamgegevens van de debiteur/crediteur worden ingevoerd, zodat het automatisch in de aangifte wordt meegenomen.

Opname van Land van oorsprong in de aangifte

In elke transactie die van belang is voor de Intrastat-aangifte, is nu ook het veld IS land van oorsprong opgenomen.
Zie de Intrastat-gegevens die u met Bewerken > Verkooporderregel > Intrastat-gegevens (Alt+F6) vanuit een verkooporderregel kunt opvragen:

intrastat-02.png

AccountView neemt deze waarde over uit het veld IS landcode in de administratie-instellingen voor Intrastat. Zo nodig kunt u deze waarde per transactieregel wijzigen in het venster Intrastat-gegevens.
Deze waarde gaat dan automatisch mee in de maandaangifte.

Vanaf versie 12.0 is het mogelijk een standaardwaarde per artikel op te geven.

Het gebruikmaken van andere IS transactiecodes bestaande uit twee cijfers

De IS-transactiecodes zijn vanaf 2021 gewijzigd voor de maandaangifte, alleen voor verkooptransacties. Deze bestaan voortaan uit twee cijfers. Daarom moet u er eerst voor zorgen dat uw lijst met IS-transacties (zelfde als transactiecodes) is geactualiseerd in uw administratie.

Om dit te doen is het nodig dat u het Service Pack van medio december 2020 hebt geïnstalleerd en een voorbeeldadministratie van ons hebt (bijvoorbeeld Your Garden Products of Your Advice).
Dan voert u de volgende stappen uit:

 1. Kies Bestand > Administraties en selecteer uw administratie die u wilt bijwerken.
 2. Kies Document > Basisgegevens bijwerken.
 3. Selecteer bij Overnemen van de voorbeeldadministratie.
 4. Zorg dat in het volgende venster IS transacties is gemarkeerd. Zie de volgende afbeelding:

  intrastat-04.png

Nu de IS-transacties in uw administratie zijn geactualiseerd, controleert u nogmaals het venster Intrastat-gegevens:

intrastat-03.png

De IS-transactiecode neemt AccountView over uit de stamgegevens van uw debiteuren die in de bewuste transactie is opgegeven. Ook hier kan deze per transactieregel worden gewijzigd, indien van toepassing. Deze waarde gaat dan automatisch mee in de aangifte.

Let op: Wijzig niets voor uw inkooptransacties, dus ook niet in uw stamgegevens crediteuren. Daar moet u van de IS-transactiecodes oude stijl gebruik blijven maken.

Het is dus aan te bevelen om, voordat u IS-transacties gaat verwerken in 2021, de gewenste IS-transactiecodes in te voeren in de gegevens van uw debiteuren en crediteuren die relevant zijn voor de Intrastat-aangifte als u maandaangifte moet doen.