AccountView support banner

Supportnotes over AccountView Eindejaarsverwerking

Voorraad

U hebt het artikel "Standaardprocedure Eindejaarsverwerking" gelezen. Op deze pagina leest u extra aanwijzingen voor de module Voorraad. Als u niet over deze module beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verdergaat. Kies Help > Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9 of hoger en in ieder geval een Service Pack hebt geïnstalleerd voor de versie waarmee u werkt. Zie de pagina "Service Packs" voor meer informatie.

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

Lopende voorraadbladzijden

De voorraadbladzijden die u niet verwerkt in het oude boekjaar, worden automatisch meegenomen naar het nieuwe boekjaar bij het aanmaken ervan. Daar kunt u ze dan verder verwerken. Als u ervoor kiest om de reeds overgenomen voorraadbladzijden toch in het oude boekjaar te verwerken, dan moet u deze in het nieuwe boekjaar verwijderen. Ook kunt u achteraf nog nieuwe voorraadbladzijden in het oude boekjaar aanmaken maar moet u deze ook daar verwerken. U kunt deze later niet meer overnemen naar het nieuwe boekjaar. In beide gevallen moet u hierna de beginbalans en de beginvoorraad opnieuw overnemen

Controles op voorraad

De volgende controles helpen u een correcte (administratieve) voorraad mee te nemen naar het nieuwe boekjaar:

  1. Kies Bestand > Handel > Artikelen.
  2. Kies Rapporten > Aansluiting grootboek.
  3. Markeer de rekening Voorraad.
  4. Kies Volgende en kies Afdrukken.

Meldt het rapport aansluitingsverschillen? Lees dan "Aansluiting Grootboek en Artikelhistorie controleren".

  1. Kies Rapporten > Voorraadwaardering.
  2. Markeer Alleen voorraadwaarde-artikelen.
  3. Kies Volgende en Afdrukken.

Het eindsaldo moet overeenkomen met het eindsaldo van het rapport Aansluiting grootboek voor rekening Voorraad. Analyseer mogelijke verschillen met "Hoe verklaar ik onverwachte bedragen in mijn administratie".

Toelichting bij het opnieuw overnemen van de beginvoorraad na het aanmaken van een nieuw boekjaar

U kunt de beginvoorraad meerdere keren overnemen (Document > Overnemen > Beginvoorraad in het venster Administraties), zolang u uw beginvoorraadbladzijde nog niet hebt gejournaliseerd. Als u beschikt over de module Voorraadwaardering en werkt met voorraadwaarderingsmethode GIP of LIP (Opties > Instellingen > Administratie > Handel > Voorraad), dan moet u de beginvoorraadbladzijde journaliseren voordat u inkoopfacturen met de module Inkoop kunt verwerken.

Werkt u met VVP, dan kunt u het journaliseren van de beginvoorraad uitstellen totdat de eindvoorraad definitief is vastgesteld en correct is overgenomen. Met andere woorden, wanneer de waarde van uw voorraad (aantal x VVP) gelijk is aan de waarde op de balans. Kies daarna Document > Voorraadbladzijden journaliseren voor de aangemaakte beginvoorraadbladzijde in het venster Voorraadbladzijden (Bestand > Handel > Voorraadbladzijden).

Als u de beginvoorraad wel hebt overgenomen maar nog niet gejournaliseerd, dan is uw technische voorraad in het nieuwe boekjaar al actueel. Pas als u de beginvoorraadbladzijde journaliseert, sluit de financiële voorraad in uw voorraadadministratie weer aan op de balanswaarde van uw voorraad. Hierbij wordt geen journaalpost gemaakt.

Als u uw voorraad wilt herwaarderen in het nieuwe boekjaar, dan moet de beginvoorraadbladzijde zijn gejournaliseerd. Zie "Goederenstroom in AccountView" in uw helpinformatie voor meer informatie (kies Help > Index). Wij adviseren u om uw voorraad niet meer in het oude boekjaar te herwaarderen nadat u het nieuwe boekjaar hebt aangemaakt. Als u toch nog in het oude jaar de voorraad moet herwaarderen, let dan op het volgende:

  • Doe dit alleen als u de beginvoorraadbladzijde nog niet hebt gejournaliseerd. Hebt u dit al gedaan, dan herwaardeert u dezelfde artikelen namelijk twee keer. Bovendien kan er nooit meer een aansluiting worden gemaakt tussen de voorraadwaarde aan het eind van het oude jaar en de beginstand van het nieuwe jaar.
  • Verwijder eerst de beginvoorraadbladzijde uit BestandHandel > Voorraadbladzijden. Voer daarna de herwaardering ook in het nieuwe jaar uit. Neem vervolgens de beginvoorraad opnieuw over.