AccountView Support - Handel

Aansluiting Grootboek en Artikelhistorie controleren

U hebt het rapport Aansluiting grootboek opgevraagd in het venster Artikelen en u hebt als uitvoer Samengevat gekozen. Het rapport toont verschillende bedragen in de kolommen Artikelhistorie en Grootboek.

Verklaring

Het rapport Aansluiting grootboek vergelijkt de transacties van handelsmodules met hun effect in de financiële administratie. De transacties uit de handelsmodules worden bewaard in de artikelhistorie, echter zonder grootboekrekeningnummers.

Het is aan te raden een verschil in aansluiting eerst te herleiden naar de periode waarin het is ontstaan. De optie Rapporten/Aansluiting grootboek biedt de mogelijkheid een periodebereik in te voeren. Vraag het rapport steeds voor één periode op, markeer alle velden onder Rekening en kies als uitvoer Samengevat. Bekijk het afdrukvoorbeeld van elk rapport om te controleren of er verschillen zijn. Kopieer de gegevens van perioden waarin verschillen optreden met de knop Klembord naar Microsoft Excel zodat u een lijst krijgt van perioden die u verder moet analyseren.

In veel gevallen is een aansluitingsverschil al aanwezig in periode 0. Dit verschil is dan afkomstig uit het vorige jaar of ontstaan omdat de beginvoorraad nog niet is gejournaliseerd. Nadat u de beginvoorraad hebt verwerkt met Document/Voorraadbladzijden journaliseren in het venster Voorraad, kunt u ook periode 0 meenemen in de hieronder beschreven controles.

Oplossing

Zo vindt u de oorzaken van aansluitingsverschillen:

  1. Controleer de artikelgroepen met Rapporten/Artikelgroepen in het venster Artikelgroepen (Document/Stamgegevens administratie/Artikelgroepen). Let op dat per artikelgroep dezelfde grootboekrekeningnummers niet in meerdere kolommen mogen voorkomen, omdat dit in het rapport Aansluiting grootboek resulteert in een dubbeltelling van de saldi in het grootboek.
  2. Controleer onjuiste (handmatige) boekingen op voorraadrekeningen in het venster Journaal (Bestand/Journaal). Beperk de gegevens met Beeld/Selecteren zodat geen gegevens uit periode 0 en alleen rekeningnummers waarop buiten de beginbalans verschillen optreden worden getoond. Sluit boekingen in alle systeemdagboeken (venster Instellingen financieel) uit.
  3. Controleer op handmatige boekingen op de rekening Kostprijs verkopen in het venster Journaal. Sluit met Beeld/Selecteren boekingen uit in het dagboek voor verkoopmutaties voor voorraadartikelen en sluit het dagboek voor inkoopfacturen uit voor de niet-voorraadartikelen. Zie de dagboekcodes in het venster Instellingen financieel.
  4. Controleer op handmatige boekingen op omzetrekeningen in het venster Journaal. Sluit met Beeld/Selecteren boekingen in het dagboek voor verkoopmutaties uit.

Meer informatie