AccountView Support - Financieel

Openstaande posten niet gelijk aan saldo grootboek

Als u een boeking van een debiteur invoert en daarmee boekt op de grootboekrekening Debiteuren, verwerkt AccountView de mutaties zowel in het venster Grootboek als in het venster Debiteuren. In het venster Debiteuren kunt u met Rapporten/Saldilijst, Rapporten/Openstaande posten en Rapporten/Ouderdomsanalyse een totaalbedrag opvragen van alle boekingen van debiteuren tot en met heden. Dit bedrag kunt u vergelijken met het saldo op de grootboekrekening Debiteuren. Als de bedragen niet gelijk zijn, is het mogelijk het verschil te traceren en te herstellen.

Verklaring

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontbreken van aansluiting tussen bedragen die u in verschillende vensters aantreft. Zo kan de invalshoek van de informatie in vensters niet gelijk zijn. Het is mogelijk dat er meerdere grootboekrekeningen als verzamelrekening voor debiteuren zijn vastgelegd, bijvoorbeeld 1000 Debiteuren binnenland en 1005 Debiteuren buitenland. Door met Beeld/Selecteren een selectie op de verzamelrekening toe te passen in het venster Debiteuren kunt u hiermee rekening houden.

Ook kan een verschil het gevolg zijn van een storing. In uitzonderlijke situaties kan een storing in het netwerk of de stroomvoorziening tot gevolg hebben dat een boeking wel is verwerkt tot een journaalpost voor de debiteur maar nog niet is verwerkt in de grootboektotalen.

Oplossing

Zie de supportnote Uw administratie op fouten controleren voor het controleren en herstellen van aansluitingsverschillen tussen Debiteuren en Grootboek.

Meer informatie