AccountView Support - Financieel

Afgeboekte posten in openstaande postenrapporten

U kiest Rapporten/Openstaande posten of Rapporten/Ouderdomsanalyse in het venster Debiteuren of Crediteuren. Als Peildatum gebruikt u de datum van vandaag. Toch toont het rapport een of meer factuurnummers die al zijn afgeboekt. Deze ziet u niet in het venster Openstaande posten van de debiteur of crediteur.

Verklaring

Dit probleem kan worden veroorzaakt door de peildatum die u hebt ingevoerd en die van toepassing is op het rapport. Het probleem kan ook het gevolg zijn van een netwerk- of stroomstoring. Voor beide situaties vindt u hiervoor een oplossing.

Oplossing

1. Peildatum

Zo controleert u of een factuur terecht of onterecht op de openstaande postenlijst is opgenomen:

  1. Kies Bestand/Debiteuren of Bestand/Crediteuren.
  2. Kies Zoeken/Debiteurkaart of Zoeken/Crediteurkaart om te zien welke boekingen er zijn gemaakt voor de geselecteerde debiteur of crediteur.
  3. Kies Beeld/Selecteren.
  4. Selecteer Document/factuurnummer in Veld.
  5. Voer in Waarde het nummer van de factuur in.
  6. Kies Toevoegen en vervolgens OK.

De regels die nu in het venster overblijven, hebben betrekking op de factuur. Controleer met name de datum van de boekingsregels. Alle regels met data na de peildatum worden terecht niet getoond op het rapport.

Tip: In overzichtsschermen met openstaande posten zoals de vensters: Openstaande posten, Aanmaningen, Automatische Betalingen, Automatische Incasso en Openstaande Postenanalyse wordt de ingestelde peildatum getoond. Via Bewerken/Peildatum kunt u de peildatum aanpassen.

2. Netwerk- of stroomstoring

In de supportnote "Uw administratie op fouten controleren" leest u wat u moet doen na een stroom- of netwerkstoring.

Meer informatie