AccountView Support - Algemeen

Stamgegevens kopiëren met de sneltoets F8

Invoersnelheid is van groot belang; alles in AccountView is erop gericht om die te optimaliseren. Daarbij gaat het uiteraard om dagboekinvoer, bijvoorbeeld met sneltoetsen. Maar AccountView beschikt ook over functionaliteit om stamgegevens sneller toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als u tijdens het boeken snel een nieuwe grootboekrekening wilt aanmaken, of als u een hele nieuwe productlijn aan artikelen moet invoeren.

Sneltoets F8

Stamgegevens lijken vaak sterk op elkaar. Een andere artikelcode en een andere naam, maar voor de rest dezelfde gegevens. Een ander grootboekrekeningnummer en een andere omschrijving, maar voor de rest dezelfde gegevens. Als u stamgegevens kopieert in plaats van volledig nieuw toevoegt, hoeft u alleen het stamgegeven te selecteren, op sneltoets F8 te drukken (Bewerken > Stamgegeven kopiëren), en de afwijkende gegevens in te voeren. Hoe meer het stamgegeven lijkt op wat u wilt toevoegen, hoe sneller u klaar bent. Bovendien zullen uw stamgegevens aan consistentie winnen.

AV28792-01.png

Voorbeeld: Snel nieuwe grootboekrekening aanmaken

Deze functionaliteit is beschikbaar in alle stamgegevensvensters van AccountView en ook in opvraaglijsten (na sneltoets F4). Hierin is echter de menu-optie niet beschikbaar maar alleen sneltoets F8. De functionaliteit is ook beschikbaar in het snelmenu, dat u met de rechtermuisknop, met sneltoets Shift+F10 of met de Windows-eigenschappenknop Windows-eigenschappenknop op uw toetsenbord, kunt opvragen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld tijdens het invoeren van boekingen zeer snel een nieuwe grootboekrekening aanmaken in de opvraaglijst Grootboekrekeningen, door een vergelijkbare bestaande grootboekrekening te kopiëren. Als u stamgegevens achterelkaar toevoegt die op elkaar lijken, kunt u kiezen voor Ctrl+S (Bewaren) en F8. Daarmee wordt het huidige stamgegeven bewaard, en vervolgens gekopieerd.

AV28792-02.png


Let op: een dagboekbladzijde is geen stamgegeven, en u kunt die dan ook niet op deze manier kopiëren. Hiervoor kunt u de module Periodieke boekingen gebruiken. Meer informatie over modules kunt u opvragen bij uw AccountView leverancier of bij Visma.

U kunt ook snel stamgegevens toevoegen via een invoersjabloon. Lees hierover meer op deze pagina.