AccountView Support - Financieel

Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Abonnementen

U hebt het stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Abonnementen. Wanneer u niet over deze module beschikt of als u niet factureert met het lage btw-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan. Zorg dat u  eerst Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Facturering I leest, voordat u verdergaat.

Btw-codes in verkooporders en verkoopfacturen

Als u vanuit het venster Abonnementen verkoopfacturen (of eventueel verkooporders) genereert, dan wordt per verkoopfactuurregel een btw-code opgenomen op basis van de btw-code in de relevante stamgegevens van debiteuren en artikelen (zie Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Facturering I). De btw-code in de verkoopfactuurregels kunt u altijd handmatig nog wijzigen.

Een aandachtspunt vormt de termijn waarop de abonnementsregel die u in rekening brengt, betrekking heeft. Die bepaalt namelijk welk btw-tarief (uitgaande van laag, dus 6 of 9%) van toepassing is. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Uit deze informatie volgt dat als u in één abonnementsregel en dus ook in één verkoopfactuurregel leveringen of diensten in rekening brengt die zowel vóór als na 1 januari vallen, deels het tarief van 6% en deels het tarief van 9% van toepassing is.

U kunt dit in de gegenereerde verkoopfactuur realiseren door het in rekening te brengen bedrag over twee regels te verdelen. Voeg daartoe handmatig een regel toe en voer in elke regel de van toepassing zijnde btw-code in.

Bespreek met uw accountant of AccountView-leverancier of dit voor u een goede werkwijze is of dat er voor u betere oplossingen zijn.

Reeds gefactureerde abonnementen

Waarmee moet u rekening houden als u al abonnementen hebt gefactureerd, waarop 6% btw in rekening is gebracht, terwijl u volgens de regels van de Belastingdienst over een deel 9% in rekening had moeten brengen?

Wij adviseren het volgende:

Bespreek deze situatie eerst met uw accountant.

Als u volgens uw accountant de extra btw moet aangeven, hebt u de volgende mogelijkheden:

  1. U geeft de extra btw aan en brengt dit niet bij uw klanten in rekening. Hiervoor kunt u een memoriaalboeking maken waarmee u alle extra verschuldigde btw aangeeft. Voor iedere periode waarvoor u een correctie wilt maken, zult u ook een memoriaalboeking moeten doen.
  2. U brengt de extra btw alsnog bij uw klanten in rekening en geeft daarmee ook de btw aan. Via Document > Verkoopfacturen genereren in het venster Verkoopfacturen maakt u een creditfactuur aan. Aan deze creditfactuur voegt u regels toe om de totale kosten per btw-code gesplitst in rekening te brengen. Of u verwerkt de creditfactuur apart en gebruikt nogmaals Document > Verkoopfacturen genereren om een herhalingsfactuur te maken op basis van de oorspronkelijke factuur. In deze herhalingsfactuur splitst u verkoopfactuurregels per btw-code.