AccountView Support - Financieel

Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Uren en Declaraties I

U hebt het stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Uren en Declaraties I. Wanneer u niet over deze module beschikt of als u niet factureert met het lage btw-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan.

Lees eerst Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Facturering I voordat u hier verder leest. De aanwijzingen daarvan zijn ook hier van toepassing.

Gescheiden houden van te doorbelasten kosten

Om kosten met het correcte (lage) btw-percentage te kunnen doorbelasten, is het nodig om te doorbelasten kosten die betrekking hebben op 2019 gescheiden te houden van te doorbelasten kosten die u in 2018 maakt. Met andere woorden: u moet ervoor zorgen dat deze kosten niet in één declaratieregel en dus ook niet in één verkoopfactuurregel worden doorbelast. Dat kunt u het beste doen door ze te doorbelasten in aparte declaratievoorstellen en dus ook aparte verkoopfacturen.

Factureer kosten met het lage btw-tarief die betrekking hebben op 2018 zo veel mogelijk al in 2018. In 2019 zult u dan waarschijnlijk overschakelen naar het nieuwe btw tarief (zie stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019).

Vraag uw accountant om advies als u zich afvraagt welk btw-tarief u moet gebruiken.