AccountView Support - Financieel

Aandachtspunten btw-verhoging voor transacties in boekingsvoorstellen

U hebt het stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor het omgaan met transacties (met name inkoopfacturen) in boekingsvoorstellen. U kunt verschillende typen transacties via dit venster in AccountView importeren, bijvoorbeeld als u inkoopfacturen inleest via Visma.net AutoInvoice. Als u niet in dit venster werkt of als u niet factureert met het lage btw-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan.

Het juiste btw-bedrag bij een inkoopfactuur

Het juiste btw-bedrag wordt bij een inkoopfactuur altijd bepaald aan de hand van het ingelezen btw-bedrag (of de btw-bedragen) bij de inkoopfactuur. Dit bepaalt bij verdere verwerking in AccountView het te vorderen btw-bedrag. En staat los van de btw-code die AccountView bij de boeking gebruikt. De btw-code bepaalt wel de btw-aangifterubriek waaronder dit bedrag zal worden aangegeven, maar op dit vlak verandert er niets. De nieuwe btw-code voor 9% te vorderen zal immers dezelfde btw-aangifterubriek bevatten als de btw-code voor 6% te vorderen, namelijk 5B.

Dus als u zorgt dat de toegepaste btw-code de juiste aangifterubriek bevat, zullen de inkoopfacturen die langs deze weg in administratie worden geboekt op de juiste manier in uw btw-aangifte worden meegenomen, onafhankelijk van het feit of er een btw-code voor het 6%-tarief of het 9%-tarief bij de transactie is toegepast.

Er kunnen wel andere redenen zijn dat u het liefst een btw-code in de transactie heeft staan met een btw-percentage dat matcht met het btw-percentage van de factuur. Lees hiervoor de volgende paragraaf.

Bepalen van de btw-code bij een inkoopfactuur

Om controleredenen vindt u het wellicht belangrijk dat inkoopfacturen zo veel mogelijk worden geboekt met een btw-code waarvan het percentage overeenkomt met het percentage dat op de inkoopfactuur wordt toegepast. Dat kan handig zijn bij controles vanuit het venster Journaal, zoals wij adviseren in btw-aangifte controleren in AccountView. Let dan op het volgende.

Bij het importeren in boekingsvoorstellen stelt AccountView het toegepaste btw-percentage van een transactie vast. Als vervolgens een btw-code kan worden gevonden van type binnenlandse aankoop met het gevonden percentage, dan zal AccountView deze btw-code in de transactie plaatsen. Als u dus zorgt dat de btw-codes van het type binnenlandse aankoop met een percentage van 9 bestaan op het moment dat u de eerste factuur met dit percentage importeert, dan zal in deze factuur automatisch deze btw-code worden toegepast.

Verder kunt u in de administratie-instellingen een btw-code opgeven die relevant kan zijn bij het importeren van boekingsvoorstellen: namelijk in het venster Administratie-instellingen - Financieel (Financieel II) onder Dagboekberichten importeren. Als er bij het importeren wel een btw-bedrag is, maar er geen btw-code in de administratie wordt gevonden dat een percentage heeft, dat precies overeenkomt met het vastgestelde percentage van de transactie, dan wordt deze btw-code uit de administratie-instellingen toegepast. Deze btw-code wordt vervangen als u voor deze btw-code de opdracht Document > Btw-codes vervangen kiest in het venster btw-codes (zie stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019).