AccountView Support - Financieel

AccountView en Brexit per 2021

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten. 2020 Was de overgangsperiode waarin er nog niets was veranderd. Op 31 december 2020 om 24:00 uur eindigt deze overgangsperiode definitief.

Omdat de regels nog niet volledig en definitief zijn opgesteld, raden wij u aan om de ontwikkelingen op de site van de Belastingdienst goed in de gaten te houden.

In het algemeen, heeft de Brexit invloed op het handelsverkeer met Groot Brittannië, waarin Noord-Ierland een aparte status krijgt.

De wijziging is van invloed op de btw- en icp-aangifte en op de intrastat-aangifte.

In dit artikel geven wij u een checklist van noodzakelijke aanpassingen die u in uw administratie in AccountView moet doorvoeren per 1-1-2021 indien u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet u wijzigen in uw administratie in AccountView?

De volgende zaken kunt u aanpassen in AccountView als u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk.

 1. Zorg dat u met een recente versie werkt (10.0, 10.0A of 11.0) met daarop het laatste service pack wat is uitgekomen in december 2020. Werkt u met een lagere versie? Lees dan hier hoe u de update kunt uitvoeren.
 2. Pas de ISO-landcode van GB aan en maak een nieuwe ISO-landcode XI aan voor Noord-Ierland. Lees hier verder.
 3. Pas eventueel btw-codes aan bij stamgegevens van relaties uit Groot Brittannië of Noord-Ierland. Lees hier verder.
 4. Zorg dat u de juiste btw-codes invoert bij uw boekingen. In AccountView kunt u bij een btw-code aangeven wat voor type btw er wordt berekend en op welke rubriek in uw aangifte deze wordt meegenomen:

  AV1049535-01.png
 5. In uw intrastat aangifte dient u leveringen of ontvangsten aan of van het Verenigd Koninkrijk niet meer op te geven. Lees de overige wijzigingen ten aanzien van Intrastat en AccountView vanaf 2021 hier Intrastat en de Eindejaarsverwerking. Door het wijzigen van de landcode (zie punt 2) wordt dit in AccountView nageleefd.

Aanpassen stamgegevens

Het is verstandig om een aantal stamgegevens in uw administratie 2021 waar nodig aan te passen om zo te voorkomen dat u verkeerde boekingen maakt in 2021. Dit doet u in het boekjaar 2021 nadat u dit heeft aangemaakt.

ISO Landcodes

Per 1-1-2021 dient u via Document > Stamgegevens Administratie > ISO-landcodes een paar wijzigen aan te brengen aan deze standaard tabel.

Groot Brittannië

Zoek de landcode 'GB' op en open de stamgegevens van de landcode. Maak het veld ICP-landcode leeg opdat er bij boekingen op relaties met een btw nummer dat begint met 'GB', een waarschuwing volgt als er een btw-code wordt gebruikt van het type ICP-leveringen.

Noord-Ierland

Voor Noord-Ierland maakt u vervolgens een nieuwe landcode aan met de code 'XI'. In het veld ICP-landcode voert u ook de waarde ‘XI’ in.

Debiteuren/Crediteuren

Groot Brittannië

Voor de debiteuren en crediteuren uit Groot Brittannië, hoeft u geen aanpassingen in de landcodes en het btw-nummer door te voeren. Wel is het raadzaam om een eventueel ingevoerde btw-code in de stamgegevens van deze debiteuren en crediteuren om te zetten naar een btw-code van het type ‘import’ of ‘export’.

In onderstaand voorbeeld wijzigen wij de btw-code ‘E” voor leveringen binnen EU. Deze zal in dit voorbeeld moeten worden vervangen door de btw-code 'K' voor export. Dit zijn slechts voorbeeld codes. Gebruik in uw eigen administratie de juiste code voor import of export.

AV1049535-02.png

Noord-Ierland

Bij de debiteuren en crediteuren uit Noord-Ierland dient u bij de stamgegevens van de relaties in het veld btw-nummer de eerste twee letters te vervangen met ‘XI’.

AV1049535-03.png

Indien u een btw-code had ingevuld bij de stamgegevens van deze relaties, kunt u deze laten staan. Voor Noord-Ierland geldt dat leveringen en abc-leveringen van goederen kunnen worden opgegeven vanaf het eerste opgaaftijdvak 2021 en later. De opgave van Intracommunautaire diensten van en naar Noord-Ierland waren al niet toegestaan. Dit blijft zo. In AccountView betekent dit dat u een waarschuwing krijgt als u een btw-code van het type ‘Intracommunautaire Dienst’ invoert bij een boeking naar Noord-Ierland.

AV1049535-04.png

Nieuwe validatieregels toegevoegd in AccountView voor combinaties landcode en btw-code

In AccountView werden al bepaalde validatieregels toegepast aan de hand van de ingevulde btw-code in een boeking en de landcode van het btw-nummer van de relatie. In de laatste service packs van december 2020 op de versies 10.0, 10.0A en 11.0 zijn een aantal validatieregels toegevoegd voor de nieuwe regels van de Brexit. Hiermee zal AccountView u een waarschuwing tonen wanneer u een niet correcte combinatie van btw-code en btw-nummer van de relatie gebruikt. Waarschuwingen in AccountView kunt u, indien u daarvoor kiest, negeren. Raadpleeg eventueel ook uw accountant als u nog vragen heeft over welke regels u moet navolgen.

 • De landcode 'GB' is nog steeds toegestaan in een icp-aangifteregel, ook als het land niet meer in de EU is. Dit in verband met suppleties die u nog wel mag indienen over al ingediende icp-aangiftes.
 • Na de eerste icp-aangifte in 2021 zal bij de volgende icp-aangifte een waarschuwing optreden als er toch een regel met de landcode 'GB' voorkomt. Dit is namelijk niet toegestaan volgens de huidige regels.
 • Wanneer de landcode 'GB' of 'XI' gebruikt wordt op een ICP-aangifteregel die betrekking heeft op een aangifte na 1-1-2021 en het betreft de aangifte van diensten, dan volgt een waarschuwing. Dit is noch voor Groot Brittannië, noch voor Noord-Ierland toegestaan.
 • Wanneer er een boeking ingevoerd wordt voor een debiteur of crediteur waarvan de landcode in het btw-nummer van een land is buiten de EU (ISO-landcode tabel waar het ICP-landcode leeg is) maar er wordt een btw-code gebruikt voor een transactie binnen de EU, dan volgt een waarschuwing.
 • Wanneer er een boeking ingevoerd wordt met een transactiedatum na 1-1-2021 en het btw-nummer begint met landcode 'GB' of 'XI' en er wordt een btw-code gebruikt voor diensten binnen de EU, dan volgt een waarschuwing.