AccountView Support - Financieel

Wat betekent de status van de aangifte

Aangifteberichten krijgen binnen AccountView een status die aangeeft of een bericht verzonden is, of het geaccepteerd is of juist afgewezen is. De status van een bericht bepaalt ook of u het bericht bijvoorbeeld mag wijzigen of verwijderen.

Toelichting

We maken onderscheid tussen de status van de berichten enerzijds binnen de administratie zelf in de vensters btw-aangiften en icp-aangiften en anderzijds in het overkoepelend venster Aangifteberichten waarin alle berichten worden verzameld en dat te vinden is onder Document > Stamgegevens systeem > Aangifteberichten.

In de vensters BTW-aangiften en ICP-aangiften zijn de volgende statussen mogelijk:

 • Concept: het aangiftebericht is opgesteld, maar nog niet definitief gemaakt om te verzenden.
 • Wacht op verzending: het aangiftebericht is klaargezet om te verzenden. In het venster Aangifteberichten kunt u het verzenden.
 • Verzonden: het bericht is verzonden, maar er is nog geen retourbericht van de Belastingdienst ontvangen. Kies Document > BTW-aangiftestatus ontvangen of Document > ICP-aangiftestatus ontvangen.
 • Geaccepteerd: de Belastingdienst heeft de ontvangst van het bericht bevestigd en de opmaak goedgekeurd. De inhoudelijke goedkeuring ontvangt u per post als aanslag.
 • Niet geaccepteerd: de Belastingdienst heeft de ontvangst van het bericht bevestigd, maar de opmaak afgekeurd. U kunt het bericht wijzigen en opnieuw verzenden. Zie deze supportnote voor meer informatie. 
 • Geannuleerd: het nog niet verzonden aangiftebericht is geannuleerd vanuit het venster Aangifteberichten. U verwijdert het bericht met Bewerken > Verwijderen.
 • Definitief: de aangifte is definitief gemaakt via de optie Bewerken > Status wijzigen. Het bericht is niet verzonden en staat dus ook niet in het venster Aangifteberichten.

In het venster Aangifteberichten zijn de volgende statussen mogelijk:

 • Te verzenden: het aangiftebericht is klaargezet, maar moet nog worden verzonden. Kies Document > Aangifteberichten verzenden.
 • Verzonden
  • Onbevestigd: het bericht is verzonden en er is nog geen retourbericht van de Belastingdienst ontvangen. Kies Document > Retourberichten ontvangen.
  • Bevestigd: de Belastingdienst heeft de ontvangst van het bericht bevestigd en de opmaak goedgekeurd. De inhoudelijke goedkeuring ontvangt u per post als aanslag.
  • Afgekeurd: de Belastingdienst heeft de ontvangst van het bericht bevestigd, maar de opmaak is afgekeurd. U kunt het bericht wijzigen en opnieuw verzenden in het venster BTW-aangiften of ICP-aangiften. Zie deze supportnote voor meer informatie. 
 • Geannuleerd: het nog niet verzonden aangiftebericht is geannuleerd met Bewerken > Aangiftebericht annuleren. U kunt het bericht verwijderen met Document > Aangifteberichten opschonen.
 • Opnieuw verzenden: het aangiftebericht dat is verzonden en nog niet is bevestigd, is met Bewerken > Aangiftebericht opnieuw verzenden aangemerkt om opnieuw te verzenden. Kies Document > Aangifteberichten verzenden om het bericht te verzenden.