AccountView Support - Financieel

Wat kan ik doen als de aangifte is afgekeurd?

U verstuurt elektronisch btw- en/of icp-aangiften vanuit AccountView via het SBR-kanaal. Hierbij kan het voorkomen dat een aangifte wordt afgekeurd en deze de status krijgt: 'Niet geaccepteerd'.

Oplossing

Controleert u ten eerste of u het laatste Service Pack al hebt geïnstalleerd voor uw versie en minimaal een van de laatste versie van AccountView werkt. Zo niet, dan installeert u dit eerst en maakt u daarna de aangifte opnieuw aan en kijkt of het bericht nu wordt geaccepteerd.

Naast het installeren van het Service Pack zijn er enkele inhoudelijke punten waarmee u rekening moet houden bij het aanmaken van de aangiften. Deze kunnen helaas niet vanuit AccountView zelf worden ondervangen, omdat de berichtinhoud per aangiftejaar aan andere regelgeving onderhevig kan zijn. We zullen daarom hieronder per berichtstroom de aandachtspunten toelichten. Het gaat hierbij om velden op de tab Administratie in de aangifte (selecteer de betreffende aangifte en druk op F6). Als u hierin een probleem constateert, dan doet u er goed aan dit ook aan te passen in de Administratie-instellingen, zodat u er bij een volgende aangifte geen last meer van zult hebben.

Btw- en icp-aangifte: Telefoonnummer

Voor de beide berichtstromen is de oorzaak voor afgekeurde aangiften vaak dat het ingevulde telefoonnummer te lang is. Als de optie Opgesteld door intermediair is gedemarkeerd, gaat het om het nummer onder het kopje Bedrijf. Als deze optie is gemarkeerd, gaat het om het nummer onder het kopje Intermediair. Dit telefoonnummer mag uit maximaal 14 tekens bestaan, waarbij spaties, streepjes en haakjes ook worden meegeteld. Een telefoonnummer als +31 (0)20 355 2999 zal dus worden afgekeurd. Zorg dus dat het telefoonnummer in een korte notatie wordt genoteerd.

Btw-aangifte: 8 maanden na afloop boekjaar

Een btw-aangifte mag tot maximaal 8 maanden na afloop van het aangiftejaar via SBR worden aangeleverd. Vanaf september van het volgende jaar zal de aangifte automatisch worden afgekeurd. Moet u toch nog aangifte doen nadat deze periode verstreken is? Neem dan contact op met de Belastingdienst om te bespreken hoe u deze aangifte kunt indienen.

Icp-aangifte: Lege opgaaf of onjuiste karakters

Indien u niets hebt op te geven voor een bepaalde icp-periode, dan hoeft u geen aangifte te doen. Als u dit toch zou doen, dan zal het bericht worden afgekeurd. 

Een andere veelvoorkomende oorzaak voor afgekeurde icp-opgaven zijn onjuist gevulde btw-nummers. Als hier bijvoorbeeld streepjes, spaties, of andere tekens in voorkomen, dan zal de aangifte worden afgekeurd. Controleer dus of alle btw-nummers uit de opgaaf alleen uit getallen bestaan. 

Is het bericht toch nog niet geaccepteerd?

Als u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd maar nog steeds "Documentstatus: 'afgekeurd'" terugkrijgt, neem dan contact op met de afdeling Support van Visma Software. Stuurt u daarbij indien mogelijk het afkeuringsbericht en een screenshot van de tab Administratie toe. Het afkeuringsbericht kunt u opvragen door Document > Stamgegevens systeem > Aangifteberichten te kiezen, de stamgegevens van de afgekeurde aangifte te openen (F6) en de knop Afkeuringsbericht te kiezen.

Afkeuringsbericht