Veelgestelde vragen AccountView

Vaste activa

Hier vindt u korte antwoorden op eenvoudige vragen over vaste activa die vaak aan ons worden gesteld.

 1. Hoe kan ik nieuwe vaste activa invoeren?
 2. Hoe kan ik bestaande vaste activa invoeren?
 3. Hoe kan ik vaste activa afschrijven?
 4. Hoe kan ik vaste activa afvoeren
 5. Hoe kan ik de aanschafwaarde of restwaarde wijzigen?

 6. Wat betekent de melding 'Alle perioden in huidig boekjaar zijn al afgeschreven. Optie geannuleerd.'?
 7. Volgens mij wordt er verkeerd afgeschreven. Hoe controleer ik dat?
 8. Hoe kan een aansluitingsverschil tussen activakaart en grootboek ontstaan?
 9. Voor welke perioden kan ik afschrijvingen genereren na een DOS-Windows-conversie?
 10. Wat gebeurt er na Document > Afschrijvingen genereren?
 11. Hoe kan ik de journaalposten in dagboek 910 'Vaste activa' wijzigen?
 12. Wat gebeurt er bij een jaarovergang met de vaste activa?
 13. Hoe kan ik de eerste afschrijving in een periode na de aanschafdatum laten plaatsvinden?

 14. Is er meer documentatie beschikbaar?
 15. Wanneer schakel ik mijn AccountView-leverancier in?
 16. Waar kan ik meer informatie vinden?

1. Hoe kan ik nieuwe vaste activa invoeren?

 1. Kies Document > Afschrijvingen genereren, en genereer de afschrijvingen tot en met de periode vóór de aanschafperiode van het nieuwe activum. Zo maakt u latere afschrijvingen ongedaan, en weet u zeker dat straks de afschrijvingen van het nieuwe activum worden geboekt vanaf de aanschafperiode.
 2. Kies Bewerken > Activum toevoegen.
 3. Voer de aanschafdatum in. In de bijbehorende periode worden de eerste afschrijvingen gegenereerd. Kies Volgende.
 4. Voer de rekeningen, de afschrijvingsmethode en de aanschafwaarde in.
  Tip: Deze worden voorgesteld op basis van het activum dat was geselecteerd toen u de optie koos. Als u een vergelijkbaar activum selecteert voordat u de optie kiest, hoeft u minder velden te wijzigen.
 5. Als u wilt kunt u nu met Document > Afschrijvingen genereren ook de afschrijvingen voor latere periodes (opnieuw) genereren.

Als u beschikt over de module Vaste activa II, en vanuit Inkoop op een grootboekrekening boekt waarvoor Activumrekening is gemarkeerd, dan wordt het venster Activum toevoegen automatisch gestart.


2. Hoe kan ik bestaande vaste activa invoeren?

 1. Kies Bewerken > Toevoegen in het venster Vaste activa, en voer de gegevens in.
 2. Kies Document > Aanschafwaarde.
 3. Voer ‘0’ in Periode in, en voer het begin van het boekjaar in Datum in.
  Op deze manier voert u de cumulatieven per begin van het boekjaar in.
 4. Voer Aanschafwaarde, Afgeschr t/m vj en Afgeschr per t/m vj in. Kies OK.
 5. Er verschijnt een melding Periode 0 is gereserveerd voor de beginbalans. Alsnog gebruiken? Kies OK.
 6. De ingevoerde gegevens staan nu in de stamgegevens van het activum. Met Zoeken > Activakaart kunt u de individuele mutatieregels opvragen.

Het is mogelijk dat er een melding Alle periode in huidig boekjaar zijn al afgeschreven verschijnt. Kies in dat geval eerst Document > Afschrijvingen genereren, en genereer de afschrijvingen tot en met periode nul. Kies daarna pas Document > Aanschafwaarde. Ten slotte kunt u dan de afschrijvingen weer voor alle perioden genereren.


3. Hoe kan ik vaste activa afschrijven?

Met Document > Afschrijvingen genereren maakt u afschrijvingsboekingen aan op basis van de afschrijvingsmethode van de activa. Deze boekingen kunt u niet handmatig wijzigen, en staan in dagboek 910. U kunt ze natuurlijk wel wijzigen door de afschrijvingen opnieuw te genereren.

Met Rapporten > Jaaroverzicht krijgt u een goed overzicht van al uw vaste activa en de waarde ervan. Kies Rapporten > Aansluiting grootboek om de aansluiting met uw financiële administratie te controleren. In Vaste activa II beschikt u over een aantal extra mogelijkheden, zoals extra afschrijvingsbedragen genereren, en vaste activa splitsen, groeperen en herwaarderen.

Tip: Sluit geen perioden af. Doet u dat wel, dan is het achteraf niet meer mogelijk om correcties in te voeren. Bijvoorbeeld wijzigingen in de afschrijving, of een post die nog op een activumrekening moet worden geboekt. Uiteraard kunt u de perioden wel blokkeren.


4. Hoe kan ik vaste activa afvoeren?

Zo verwerkt u een verkoop of buitengebruikstelling in de stamgegevens en de financiële administratie

 1. Kies Document > Afschrijvingen genereren, en genereer de afschrijvingen tot en met de periode vóór de verkoopperiode van het activum.
 2. Selecteer het bedrijfsmiddel dat u wilt afvoeren.
 3. Kies Bewerken > Stamgegevens.
 4. Voer in Verkoopdatum de datum van verkoop in, of in Datum buiten gebruik de datum van buitengebruikstelling. Wijzig zonodig Jaar/per. Vanaf deze periode worden geen afschrijvingsboekingen meer gemaakt.
 5. Als het activum is verkocht, voer dan in Verkoopwaarde het bedrag in waarvoor het is verkocht. Het ingevoerde bedrag komt terecht op de activakaart en wordt gebruikt in Rapporten > Jaaroverzicht. De waarde wordt niet gebruikt in een financiële boeking. Het activum wordt uit uw balans geboekt, en het resterende saldo wordt geboekt op de Rekening verkopen uit de stamgegevens van het activum.
  • Het is ook mogelijk om de verkoopwaarde in te voeren zonder het activum meteen te verkopen. Alleen als Verkoopdatum en Jaar/per zijn ingevoerd, kunnen de verkoopjournaalposten worden gegenereerd.
 6. Kies OK.
 7. Kies Bestand > Dagboekbladzijden.
 8. Maak een bladzijde aan in een dagboek van het type Verkoop om de verkoop te boeken.

U kunt het afvoeren van vaste activa altijd ongedaan maken. U verwijdert in Stamgegevens vaste activa gewoon de verkoopgegevens uit Verkoopdatum (of Datum buiten gebruik) en Verkoopwaarde. Kies daarna Document > Afschrijvingen genereren.


5. Hoe kan ik de aanschafwaarde of restwaarde wijzigen?

Met Document > Aanschafwaarde. U gebruikt het verschilbedrag als waarde. Als u bijvoorbeeld de restwaarde wilt verlagen van EUR 10.000 naar EUR 9.000, gebruikt u EUR –1.000 als waarde.


6. Wat betekent de melding 'Alle perioden in huidig boekjaar zijn al afgeschreven. Optie geannuleerd.'?

U wilt een activum verkopen.
Advies: genereer de afschrijvingen tot en met de periode vóór de verkoopperiode van het activum. Verkoop het activum en genereer de afschrijvingen voor de overige periode(n).

U wilt een activum aanpassen of invoeren.
Advies: genereer de afschrijvingen tot en met de periode vóór de aanschafperiode van het activum. Voer het activum in of wijzig het en genereer de afschrijvingen voor de overige periode(n).


7. Volgens mij wordt er verkeerd afgeschreven. Hoe controleer ik dat?

Controleer of het zich beperkt tot één activum. Zo nee, selecteer één activum, dit maakt het eenvoudiger om de oorzaak te achterhalen. Controleer de stamgegevens van het activum en de stamgegevens van de afschrijvingsmethode. Kies Zoeken > Activakaart en controleer de activakaart. Controleer of er verschillen zijn tussen de activastamgegevens en de activakaart met Document > Controleren > Administratie. Genereer eventueel de afschrijvingen opnieuw met Document > Afschrijvingen genereren.


8. Hoe kan een aansluitingsverschil tussen activakaart en grootboek ontstaan?

Controleer met Rapporten > Aansluiting grootboek in welke periode het verschil ontstaat. Controleer voor de rekening waar het verschil wordt getoond met Bestand > Grootboek en Zoeken > Grootboekkaart of handmatige boekingen de oorzaak zijn. Waarschijnlijk zijn deze boekingen niet afkomstig uit dagboek 910. Kies Rapporten > Grootboekkaart en controleer met de kolom Dagb welke boekingen niet afkomstig zijn uit dagboek 910.


9. Voor welke perioden kan ik afschrijvingen genereren na een DOS-Windows-conversie?

Na een conversie van AccountView DOS naar AccountView Windows is het niet mogelijk om perioden af te schrijven die in AccountView DOS zijn afgeschreven. Zie de conversieprocedures voor meer informatie.


10. Wat gebeurt er na Document > Afschrijvingen genereren?

U kiest deze optie om journaalposten aan te maken op basis van de gegevens in het vaste activabestand, en om de afschrijvingen te verwerken in het grootboek en in het vaste activabestand. AccountView boekt de afschrijvingen in het dagboek 910 Vaste activa, dat automatisch wordt aangemaakt als u de eerste keer Document > Afschrijvingen genereren kiest. Per periode wordt een dagboekbladzijde aangemaakt. Voor elk bedrijfsmiddel worden twee dagboekregels aangemaakt: een debetboeking op de Rek kosten afschr en een creditboeking op de Rek cum afschrijving.

De vaste activacode wordt overgenomen als document-/factuurnummer. In het vaste activabestand worden de velden Afschr.bedrag hj, Cumulatief totaal, Afschr.perioden hj, Perioden afgeschr en Boekwaarde bijgewerkt. AccountView houdt bij welke perioden al zijn afgeschreven. Als u een wijziging aanbrengt in het vaste activabestand die betrekking heeft op een periode die al is afgeschreven, kunt u voor die periode opnieuw journaalposten aanmaken. De oude bladzijde wordt automatisch overschreven.


11. Hoe kan ik de journaalposten in dagboek 910 'Vaste activa' wijzigen?

Journaalposten in dagboek 910 Vaste activa kunt u niet handmatig wijzigen. AccountView houdt bij welke perioden al zijn afgeschreven. Als u een wijziging aanbrengt in het vaste activabestand die betrekking heeft op een periode die al is afgeschreven, kunt u met Document > Afschrijvingen genereren opnieuw journaalposten aanmaken voor de gewenste periode(n). De oude bladzijden worden automatisch overschreven. Zie Dagboekregel kan niet worden gewijzigd voor meer informatie.

Tip: Het is mogelijk om alle afschrijvingen ongedaan te maken door periode 0 t/m 0 te genereren.


12. Wat gebeurt er bij een jaarovergang met de vaste activa?

U kunt kiezen of de vaste activagegevens direct worden overgenomen. Bij het overnemen worden de activagegevens automatisch verwerkt in de beginbalans, de stamgegevens en de activakaart.

Zie voor meer informatie: Eindejaarsverwerkingprocedures AccountView.


13. Hoe kan ik de eerste afschrijving in een periode na de aanschafdatum laten plaatsvinden?

Wijzig in de stamgegevens van het activum het veld Jaar/Per achter Aanschafdatum. Deze periode bepaalt vanaf welke periode de afschrijvingen worden gegenereerd. U kunt niet afschrijven in een periode die vóór de aanschafdatum ligt. Wilt u dat toch, dan kunt u het activum verwijderen en opnieuw aanmaken, en daarbij een aanschafdatum opgeven die valt in de periode waarin u met het afschrijven wilt starten.


14. Is er meer documentatie beschikbaar?

U kunt de handleiding of de helpinformatie raadplegen. Kies Help > Index met trefwoord (keyword): Vaste activa.


15. Wanneer schakel ik mijn AccountView-leverancier in?

Uw AccountView-leverancier kan u adviseren over de inrichting van de module Vaste activa. Hij heeft ruime ervaring, is speciaal opgeleid en kan u adviseren over diverse mogelijkheden. Ook kan hij u adviseren over de mogelijkheden bij een pakketconversie, of de import van een activabestand, bijvoorbeeld uit Microsoft Excel, Microsoft Access of een eigen applicatie.


16. Waar kan ik meer informatie vinden?

Zie de supportnote Uw administratie op fouten controleren.