AccountView Support - Financieel

Dagboekregel kan niet worden gewijzigd

Sommige bladzijden van dagboeken in Bestand/Dagboeken tonen wel boekingsregels, maar u kunt deze niet wijzigen. Dit kan optreden bij dagboeken van het type Memoriaal, maar ook bij dagboeken van het type Verkoop of Inkoop. U bent in AccountView gewend dat u vrij bent om wijzigingen aan te brengen in mutaties, maar bij sommige dagboeken is dat niet mogelijk.

Verklaring

In AccountView kunt u in een aantal situaties mutaties niet wijzigen in het venster Dagboekinvoer, omdat dit tot gevolg kan hebben dat er geen aansluiting meer is tussen de gegevens in verschillende bestanden van uw administratie. Hiermee wordt voorkomen dat een rapportage in een venster afwijkt van een rapportage van de (journaal)mutaties. Deze situaties zijn het gevolg van het gebruik van bepaalde modules (Vaste activa, Kostenverdeel, Uitgebreide vreemde valuta, Facturering, Inkoop, Voorraad en modules rond Urenregistratie), het bestaan van een koppeling met een extern pakket, of het uitvoeren van bepaalde opties tussen administraties (overnemen beginbalans, consolidatie, intercompanyboekingen aanmaken, uitwisseling van cliënt met accountant).

De mutaties in de volgende memoriaaldagboeken zijn ALTIJD geblokkeerd voor handmatige wijzigingen:

Code    Dagboek    Module
910   Vaste activa   Vaste activa
915   Urenregistratie   Urenregistratie, Uren & Declaraties I of II
920   Consolidatie   Consolidatie
935   Valutaherwaardering   Uitgebreide vreemde valuta
945   Kostenverdeling   Kostenverdeel I of II
960   Intercompanyboekingen   Intercompanyboekingen

De module Facturering maakt boekingen in het dagboek dat u bij de optie Rapporten/Definitieve facturen invoert of dat u hebt vastgelegd in Opties/Instellingen/Administratie/Financieel. Dit geldt ook voor de modules Inkoop en Voorraad.

Oplossing

Hieronder staan enkele tips hoe u als gebruiker de gemaakte boekingen kunt beïnvloeden:

Code    Omschrijving
900   In dit memoriaaldagboek is de automatisch gegenereerde beginbalansboeking in bladzijde 1 altijd geblokkeerd. U kunt eventuele wijzigingen in de beginbalans verwerken door in het venster Administraties opnieuw de optie Document/Overnemen/Beginbalans te kiezen.
910   Zie: Veelgestelde vragen - financieel - vaste activa
915   Zie: Gejournaliseerde uren wijzigen
920   Met Document/Consolideren in het venster Consolidatie kunt u opnieuw een consolidatie uitvoeren.
935   Met Document/Valutaherwaardering journaliseren in het venster Valutacodes kunt u valuta opnieuw herwaarderen.
945   Met Document/Verdeelsleutels journaliseren in het venster Verdeelsleutels kunt u kosten opnieuw verdelen.
960   Met Bewerken/Intercompanyboekingen aanmaken in het venster Administraties kunt u intercompanyboekingen opnieuw journaliseren.

Meer informatie

Lees in uw AccountView-documentatie het hoofdstuk met betrekking tot de module waar de mutaties vandaan komen.