AccountView Support - Projecten en Uren

Gejournaliseerde uren wijzigen

U hebt uren gejournaliseerd, maar wilt er toch nog iets in wijzigen. Als u dagboek 915 opent en de dagboekbladzijde wilt wijzigen of verwijderen, blijkt dat niet mogelijk te zijn.

Voorbeelden van wijzigingen achteraf kunnen zijn:

  • het interne (of externe) tarief waarmee de boeking heeft plaatsgevonden is met terugwerkende kracht gewijzigd,
  • de periode waarin is gejournaliseerd is per ongeluk fout gekozen,
  • in een urenboeking is per ongeluk een verkeerde kostenplaats/projectcode opgegeven.

Verklaring

AccountView voorkomt dat u dagboekbladzijden kunt wijzigen of verwijderen die met Document/Uren journaliseren zijn aangemaakt, omdat u anders afwijkingen riskeert tussen de boekingen in uw urenregistratie en de boekingen in uw dagboeken. De benodigde wijzigingen kunt u wel volgens de stappen hieronder doorvoeren.

Oplossing

  1. Kies Bestand/Urenregistratie en open de urenstaat die u wilt wijzigen.
  2. Als u over de module Uren en Declaraties I beschikt kunt u het tarief achteraf wijzigen. Kies de tab Invoer of Uren, plaats de cursor op de te wijzigen regel en voer de benodigde wijzigingen door (bijvoorbeeld met Bewerken/Tarief per regel wijzigen of Bewerken/Tarief per week wijzigen).
  3. Als u de uren hebt gejournaliseerd in een foutieve periode, kunt u hier geen zinvolle wijziging aanbrengen. U kunt wel in elke regel die u opnieuw wilt journaliseren in een veld opnieuw dezelfde waarde invoeren en de urenstaat bewaren. Hierdoor concludeert AccountView dat de urenstaat is gewijzigd en kunt u deze opnieuw journaliseren in de juiste periode.
  4. Nadat u de wijzigingen hebt bewaard en de urenstaten (indien van toepassing) compleet hebt gemeld en gefiatteerd, kunt u kiezen voor Document/Uren journaliseren. De urenregels die zijn gewijzigd, vallen in het datumbereik dat in het veld Datum vanaf en het veld t/m wordt getoond en worden opnieuw gejournaliseerd. Hierna zijn de oorspronkelijke boekingsregels uit de oorspronkelijke bladzijde in dagboek 915 verwijderd en is er een nieuwe bladzijde aangemaakt, die de nieuwe boekingsregels bevat.

Met de module Uren en Declaraties II beschikt u over prima functionaliteit om tariefwijzigingen groepsgewijs aan te brengen (bijvoorbeeld een procentuele wijziging van meerdere tarieven) en deze gewijzigde tarieven met terugwerkende kracht tot een bepaalde datum door te voeren in reeds geboekte en gejournaliseerde urenboekingen. U kunt dit als volgt vinden:

  1. Kies Document/Stamgegevens administratie/Uurtarieven.
  2. Kies Bewerken/Tariefmutaties om tarieven groepsgewijs te wijzigen. U wijzigt hiermee tarieven in de stamgegevens van bijvoorbeeld medewerkers. Hiermee worden niet de tarieven in de reeds ingevoerde urenboekingen gewijzigd.
  3. Kies Document/Uurregeltarieven bijwerken om de gewijzigde tarieven met terugwerkende kracht tot een bepaalde datum door te voeren in de gemaakte urenboekingen. Hierna kunt u al gejournaliseerde urenregels opnieuw journaliseren, zoals hierboven is beschreven.

Meer informatie

Zie het hoofdstuk Urenregistratie in uw AccountView-documentatie.