AccountView Support - Financieel

Handmatig geboekte bankmutaties en mutaties uit de directe bankkoppeling

U hebt de aanlevering van de bankafschriften laten regelen via de directe bankkoppeling. Wanneer uw bankboek geheel up-to-date is, kan er na het uitvoeren van de opdracht Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling sprake zijn van een overlap. Deze overlap ontstaat omdat er tussen het tijdstip van aanmelding bij uw bank en het moment van uitvoeren van de opdracht enkele dagen of zelfs weken verstreken zijn. In dat geval moet u eenmalig de aansluiting maken tussen de reeds ingevoerde bankmutaties en de afschriften die de eerste keer vanuit de directe bankkoppeling worden binnengehaald.

Verklaring

Als u afschriften binnenhaalt met behulp van de directe bankkoppeling, wordt er gezocht welke afschriftnummers nog niet aanwezig zijn in uw bankboek of het venster Bankafschriften. Het verwijderen van een binnengehaald afschrift betekent dat een volgende keer opnieuw dit afschrift binnengehaald zal worden. Om te voorkomen dat u iedere keer weer oude afschriften binnenkrijgt, zult u in uw bankboek moeten zorgen voor bladzijden waarmee herkend wordt dat het om afschriften gaat die via de koppeling zijn binnengehaald.

Oplossing

Om te herkennen dat een afschriftnummer aanwezig is, verwerkt u de bankafschriften met behulp van een tussenrekening naar het bankboek, waaruit u vervolgens deze boekingsregels verwijdert en alleen het bladzijdenummer overblijft. De volgende stappen voert u uit nadat voor de eerste keer bankafschriften via de directe bankkoppeling zijn binnengehaald:

  1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Bankafschriften.
  2. Constateer dat de binnengehaalde bladzijden omschrijvingen hebben zoals “Bankafschrift 3”.
  3. Codeer alle regels in de binnengehaalde afschriften met een tussenrekening, zodat er een markering in de kolom Acc komt te staan.
  4. Verwerk de bladzijden met Document > Afschriftregels verwerken.
  5. Open het bankboek en selecteer de eerste bladzijde die in deze run is verwerkt (herkenbaar aan de omschrijving zoals u deze bij stap 1 hebt geconstateerd, bijvoorbeeld “Bankafschrift 3” en zo verder).
  6. Kies Bewerken > Verwijderen zodat de regels uit deze bladzijde worden verwijderd.
  7. Doorloop stappen 5 en 6 tot aan de laatste datum van de reeds aanwezige mutaties in het bankboek. Let op: met het verwijderen van de laatste bladzijde in een dagboek verwijdert u niet alleen de regels maar de bladzijde in zijn geheel. Verwijder daarom de regels uit de laatste bladzijde met de knop Verwijderen op de bladzijde.

Meer informatie