AccountView Support - Handel

Informatie in rapporten Artikelhistorie beperken

In het venster Artikelhistorie kunt u een groot aantal rapporten opvragen die bijvoorbeeld de omzet per debiteur of de leveringen per artikel tonen. Deze rapporten tonen normaliter de gegevens van alle debiteuren en artikelen tot en met heden. U wilt de rapportage echter de rapportage beperken tot één debiteur of één artikel.

Vrijwel alle rapporten van AccountView houden rekening met welke gegevens in het betreffende venster worden getoond. Dat betekent dat als u door het maken van selecties de gegevens in het venster beperkt, daarmee ook de gegevens op rapporten in dat venster worden beperkt. Hieronder volgt een tweetal voorbeelden voor het venster Artikelhistorie.

Oplossing

Voorbeeld 1: U wilt het rapport Omzet per debiteur beperken tot een enkele debiteur.

  1. Kies Beeld > Selectie wissen om een eventuele eerdere selectie ongedaan te maken.
  2. Kies Beeld > Selecteren.
  3. Selecteer Artikelbladzijden in het veld Beschikbare velden selecteren uit.
  4. Selecteer Factuurdebiteur in Veld en kies F4 in het veld Waarde.
  5. Selecteer een debiteur en kies Toevoegen en OK.

Als u nu het rapport Omzet per debiteur opvraagt, dan bevat dit rapport alleen informatie over de geselecteerde debiteur.

Voorbeeld 2: U wilt weten aan welke debiteuren een bepaald artikel is geleverd.

  1. Kies Bestand > Handel > Artikelen en kies Zoeken > Artikelhistorie.
  2. Klik met de rechtermuisknop op een artikel in de kolom Artikel en kies Snelselectie. In het venster worden nu alleen de artikelhistorieregels voor het betreffende artikel getoond.
  3. Kies voor Rapporten > Leveringen > per debiteur. Het opgevraagde rapport toont nu alleen informatie over het geselecteerde artikel.

N.B. Als u AccountView Business gebruikt kunt u met Beeld > Kolommen de gewenste kolommen aan het venster Artikelhistorie toevoegen. Daarna kunt u de informatie kopiëren naar Microsoft Excel met Bewerken > Tabel kopiëren of Bewerken > Draaitabel in Microsoft Excel aanmaken en verder analyseren.

Meer informatie