AccountView Support - Technische ondersteuning

Meldingen in AccountView door netwerkstoringen

AccountView wordt gestart op een netwerklocatie en tijdens het werken in het programma treden onderstaande foutmeldingen/programmastoringen op:

 • “Error reading file”
 • “Invalid seek offset”
 • “(64) De opgegeven netwerknaam is niet langer beschikbaar.”
 • “(59): Er is een onverwachte netwerkfout opgetreden”

Verklaring

Deze meldingen verschijnen in AccountView als de netwerkverbinding met AccountView-bestanden wordt verbroken. De oorzaak voor deze meldingen moet worden gezocht in het Windows-netwerk. Er zijn in AccountView geen mogelijkheden om dit op te lossen.

Oplossing

Bij het optreden van deze meldingen moet AccountView geforceerd worden afgesloten via Windows Taakbeheer. Als de netwerkverbinding is hersteld, dan kan AccountView opnieuw worden gestart. Lukt het u zelf niet de netwerkverbinding te herstellen, vraag dan uw systeembeheerder u te helpen.

Netwerkstoringen kunnen leiden tot aansluitingsverschillen in AccountView of beschadiging van AccountView-bestanden. In de meeste gevallen kan dit worden hersteld met de procedure "Uw administratie op fouten controleren". We adviseren deze procedure altijd uit te voeren voor een administratie die onjuist is afgesloten.

Tips voor netwerkstoringen

Netwerkstoringen kunnen optreden door bijvoorbeeld een probleem in:

 • De netwerkapparatuur
 • Stuurprogramma's van deze netwerkapparatuur
 • Het Windows-netwerkprotocol (SMB)
 • Instellingen in Windows

Onderstaande tips zijn bedoeld om bekende veelvoorkomende problemen in de netwerkomgeving uit te sluiten. We adviseren u om onderstaande stappen door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier te laten uitvoeren.

Windows

Windows 10

In Windows 10 verplicht Microsoft SMB2 voor netwerkcommunicatie. Om te zorgen dat AccountView goed blijft werken adviseren wij de volgende aanpassingen te doen op elk werkstation met Windows 10. Deze aanpassingen gelden ook wanneer u Windows Server 2016 of Windows Server 2019 gebruikt als client, bijvoorbeeld als u AccountView opstart vanaf een Terminal Server en de AccountView-bestanden op een fileserver staan:

 • Registersleutel
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\CacheFileTimeout
  Deze moet waarde 0 hebben. Als de genoemde registersleutel niet bestaat, dan moet u deze aanmaken via New > DWORD (32-BIT) Value.
 • Na het aanmaken van bovenstaande registry entry, voert u de volgende Windows Powershell-commando's uit als Administrator:
  Set-SmbClientConfiguration -DirectoryCacheLifetime 0
  Set-SmbClientConfiguration -FileInfoCacheLifetime 0
  Set-SmbClientConfiguration -FileNotFoundCacheLifetime 0

In AccountView 9.8a Service Pack E en hoger kunt u direct vanuit het programma de netwerkinstellingen controleren en repareren. U voert deze controle uit via Bestand > Administraties > Document > Controleren > Windows-netwerkconfiguratie.In versies 10.0a SP A, 10.0 SP C en 9.8a SP F kan uw systeembeheerder instellen dat bovenstaande controle verplicht wordt uitgevoerd.

 1. Open het bestand av.ini in de installatiemap van AccountView met Kladblok (Notepad).
 2. Voeg onderstaande regels toe aan het bestand:

  [General]
  force_smb_settings = true
  excluded_machines = hostname1, hostname2

  Achter "excluded_machines" geeft u de hostnames op (gescheiden door een komma) van de machines die u wilt uitsluiten van controle.

Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2

Als het besturingssysteem Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 als client is geïnstalleerd en een niet-Windows-besturingssysteem dat alleen SMB 2.0 en 2.1 ondersteunt op de fileserver is geïnstalleerd, dan wordt geadviseerd de instelling Secure Negotiate in het Windows-netwerkprotocol uit te schakelen, zoals beschreven in "Uitschakelen van "Secure Negotiate" op de client".

Windows 7 en lager

Als u werkt met het besturingssysteem Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 of Windows Small Business Server 2011, gebruik dan de informatie in "Windows 7 en/of Windows Server 2008". Deze versies worden vanaf 14 januari 2020 niet langer ondersteund door Microsoft. Daarom adviseren wij om te updaten naar een hogere versie van Windows.

Netwerk

 1. Sluit uit dat het probleem wordt veroorzaakt door netwerkapparatuur zoals netwerkkabels, switches en routers met de informatie in "Geavanceerde probleemoplossing voor netwerkadapter Windows-werkstations".

 2. Controleer een ruime periode de netwerkverbinding op storingen via het 'pingen' vanaf de client naar de netwerklocatie waar AccountView is geïnstalleerd met de informatie in "Test Network Connection with Ping and PathPing".

Aanvullende tips voor de netwerkkaarten

Een veelvoorkomende oorzaak van netwerkstoringen is een probleem in het stuurprogramma van de netwerkkaart. Bijvoorbeeld doordat de geïnstalleerde versie van het stuurprogramma van de netwerkkaart niet wordt ondersteund door het gebruikte Windows-besturingssysteem. Een andere oorzaak is een functie van de netwerkkaart om energie te besparen waardoor de netwerkverbinding wordt verbroken na een periode van inactiviteit. Onderstaande tips kunt u gebruiken op de computer waarop AccountView wordt gestart en de computer waarop de installatiemap van AccountView wordt gedeeld:

 1. We adviseren om de waarde Auto (Negotiation) te gebruiken voor de netwerkkaartinstelling Speed & Duplex. U kunt met de waarde Full Duplex een specifieke snelheid testen. De optimale waarde is afhankelijk van de gebruikte hardware in het netwerk. Zie "Configure Network Adapters".

 2. We adviseren de energiebeheeroptie voor de netwerkkaart(en) uit te zetten. Zie ook "Power Management for Network Devices in Windows 7".

 3. Een probleem met het stuurprogramma van de netwerkkaart kan worden uitgesloten door deze te deïnstalleren en opnieuw te installeren met Windows Update of een vorige versie van het stuurprogramma in gebruik te nemen. Zie ook "Hoe los ik problemen met netwerkadapters op?" en "How do I install drivers for my network adapter?".

Instellingen van de netwerkschijf

Het is mogelijk dat AccountView bij u wordt gestart vanaf een netwerkschijf (drivemapping) en/of dat er vanuit het programma wordt verwezen naar een netwerkschijf. Als deze netwerkschijf wordt beheerd door Groepsbeleid (Group Policy), dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het aanmaken en onthouden van deze netwerkschijf als een gebruiker inlogt in Windows. We adviseren in de instellingen van de netwerkschijf te kiezen voor de optie Update ('vernieuwen') in plaats van Replace ('vervangen'). Zie voor meer informatie en de stappen: "Configure a Mapped Drive Item".