AccountView Support - Technische ondersteuning

Programmastoring bij het opvragen van externe gegevens vanuit AccountView

U krijgt een programmastoring op het moment dat AccountView externe onderdelen opvraagt.

Verklaring

Wanneer externe onderdelen vanuit AccountView door een vertraging niet binnen een bepaalde tijd kunnen worden opgevraagd, zijn deze programmastoringen mogelijk:

  • No PARAMETER statement is found.
  • Fatal error: Exception code=C0000005.

In de programmastoring is de regel clt_region_manager.resize_main_region zichtbaar en een van deze handelingen wordt uitgevoerd:

  • Het aanmaken van een backup vanuit AccountView.
  • Het benaderen van een (netwerk)printer in de afdrukdialoog.
  • E-mailen vanuit AccountView.

Deze handelingen gaan vaak wel goed nadat AccountView is afgesloten en opnieuw is opgestart.

Oplossing

Deze programmastoringen kunt u voorkomen door de onderstaande aanpassing door te voeren. Deze aanpassing heeft geen effect op andere handelingen in AccountView:

  1. Open via de Windows Verkenner de map met AccountView-programmabestanden (zie Help > Info).
  2. Hernoem het bestand AvResp.fll naar AvResp_old.fll.

Let op: Bij een update van AccountView wordt het bestand AvResp.fll opnieuw aangemaakt en moet de aanpassing opnieuw worden gedaan.

In versie 9.4a en lager is dit bestand niet aanwezig en is er dus geen verband met deze programmastoringen. Neem in dat geval contact op met de supportafdeling.