AccountView Support - Technische ondersteuning

Virusscanner optimaliseren voor werken met AccountView

U zult ongetwijfeld gebruik maken van een virusscanner in uw netwerk of op uw pc. Soms kan een virusscanner impact hebben op de performance van AccountView:

  • De scanner kan de bestanden van AccountView in gebruik houden waardoor AccountView de bestanden niet altijd kan exclusief kan openen.
  • AccountView kan trager reageren doordat elk bestand dat AccountView opent gescand wordt.
  • AccountView-bestanden kunnen beschadigd raken als virusscanners deze bestanden ten onrechte aanzien voor virus en deze verwijderen of in quarantaine plaatsen.

Om bovenstaande punten te voorkomen, dient u in de virusscanner een aantal uitzonderingen aan te brengen. 

UItsluiten AccountView extensies

Uitsluiten van het door de virusscanner scannen van extensies die geen risico vormen, is mogelijk in vrijwel elke virusscanner. De extensies van AccountView-bestanden zijn:

DBF DCX
CDX FRX
FPT FRT
DBC APP
DCT FXP

Uitsluiten AccountView mappen

Ook kunnen mappen die AccountView gebruikt worden uitgesloten van scanning:

  1. De map met de programmabestanden (zie Help > Info)
  2. De map met de systeemtabellen (zie Help > Info)
  3. De administratiemappen (zie Bestand > Administraties)
  4. De tijdelijke bestanden map (zie Help > Info)

Probleem bij starten AccountView door virusscanner

Krijgt u tijdens het opstarten van AccountView vanaf een netwerklocatie een van de volgende foutmeldingen?

  • "File 'initvfp2c32.prg' does not exist"
  • "File 'encrypt.prg' does not exist"
  • "OVERSION is not an object"

Dan is het waarschijnlijk dat een virusscanner bepaalde bestanden van AccountView die via het Windows-netwerk worden opgevraagd, ten onrechte blokkeert. De meldingen zijn feitelijk het gevolg van een 'false positive' van virusscanners die bepaalde bestanden over het netwerk ten onrechte blokkeren. In AccountView zelf kan dit niet worden opgelost. Virusscanners die in het verleden deze meldingen veroorzaakten, zijn:

Microsoft Windows Defender

Om deze meldingen bij het starten van AccountView te voorkomen zal de 'real-time beveiliging' voor applicaties op de computer in Windows Defender moeten worden uitgeschakeld.

Het gaat specifiek om de optie Scan Programs That Run on My Computer als onderdeel van Use real-time protection. De stappen hiervoor vindt u in "Real-timebeveiliging van Windows Defender in- of uitschakelen". Raadpleeg uw systeembeheerder of leverancier als u deze optie wilt uitschakelen.

Kaspersky Anti-Virus / Internet Security

Bij het gebruik van Kaspersky kan het onderdeel System Watcher de oorzaak zijn van deze meldingen. Dit onderdeel heeft een vergelijkbare functionaliteit als de 'real-time beveiliging' van Windows Defender. De stappen om het onderdeel System Watcher uit te schakelen vindt u op de websitepagina "How to enable/disable System Watcher in Kaspersky Anti-Virus 2014". Raadpleeg uw systeembeheerder of leverancier als u deze optie wilt uitschakelen.