AccountView Support - Technische ondersteuning

Virusscanner optimaliseren voor werken met AccountView

Als in de omgeving waarin u met AccountView werkt een virrusscanner is geïnstalleerd, dan zult u rekening moeten houden met:

  • Door het scannen van de bestanden worden ze in gebruik gehouden waardoor AccountView de bestanden niet altijd kan exclusief kan openen.
  • AccountView kan trager reageren doordat elk bestand dat AccountView opent gescand wordt.
  • AccountView-bestanden kunnen beschadigd raken als virusscanners deze bestanden ten onrechte aanzien voor virus en deze verwijderen of in quarantaine plaatsen.

Oplossing

Om bovenstaande punten te voorkomen, kunt u in de virusscanner het volgende uitsluiten van scanning:

AccountView extensies:

Uitsluiten van het door de virusscanner scannen van extensies die geen risico vormen, is mogelijk in vrijwel elke virusscanner. De extensies van AccountView-bestanden zijn:

DBF DCX
CDX FRX
FPT FRT
DBC APP
DCT FXP

AccountView mappen:

Ook kunnen mappen die AccountView gebruikt worden uitgesloten van scanning:

  1. De map met de programmabestanden (zie Help > Info)
  2. De map met de systeemtabellen (zie Help > Info)
  3. De administratiemappen (zie Bestand > Administraties)
  4. De tijdelijke bestanden map (zie Help > Info)