Berichten na verzending

Hoe toon je dat het formulier succesvol is verstuurd?

Niet gebruiken:

De checkbox Show a summary confirmation message after submission in combinatie met het veld Confirmation message zorgen ervoor dat er een ongestylede pop-up getoond wordt aan de bezoeker nadag hij het formulier heeft ingevuld. Deze vooral niet gebruiken.

Form container

Wel gebruiken:

  1. Maak een aparte bedankpagina en koppel deze aan het formulier met Display page after submission.
     
  2. De tweede manier is om een bedankbericht te tonen op de pagina zelf door een bericht in het veld Display message after form submission te plaatsen. Dit laatste raden wij alleen aan bij formulieren op pagina's waar een video wordt afgespeeld of bij nieuwsbriefinschrijvingen, waarbij het uit usability oogpunt beter is dat de bezoeker op dezelfde pagina blijft.

Bevestigings-e-mails

Alle ingevulde formulieren moeten naar Eloqua verzonden worden. Zie hiervoor de pagina over Koppeling met Eloqua. De communicatie met een lead zal verlopen via Eloqua. Het is daarom niet nodig om vanuit EpiServer een bevestigings-e-mail naar de klant te sturen en een mail naar degene die de opvolging verzorgt.  

Formulieren verstuurd door klanten zullen ook in Eloqua ingevoerd worden, als back-up voor het ingestuurde verzoek. In deze gevallen zullen we toch vanuit EpiServer een bevestigingsemail sturen naar de klant en ook een mail sturen naar degene in de Visma organisatie die de mail zal opvolgen. 

Bevestigings-e-mail naar de klant vanuit EpiServer

In de tab Settings van het formulier kun je de bevestigings-e-mail maken. 

send email

Als je op de +-button klikt verschijnt onderstaand scherm: 

create e-mail

Je kunt de velden die de bezoeker ingevuld heeft toevoegen in zowel ToSubject, als in Message, door 'Insert placeholder' te kiezen. Zet in het From veld een algemeen e-mailadres van Visma. Zet de placeholder die gebruikt wordt voor het e-mailadres van de klant in het To veld. 

Opvolgingsmail naar de Visma organisatie vanuit EpiServer

Dit gaat op dezelfde wijze als de bevestigings-e-mail naar de klant. Echter nu met andere From en To velden. Zorg er wel voor dat je alle velden die de klant ingevuld heeft in de mailtekst plaatst met 'Insert placeholder'. 

Twee of meer mailadressen toevoegen in To is niet mogelijk. Maak voor elke ontvanger een nieuwe email template aan.