Redirects

Wil je een pagina verwijderen of heb je een verkorte url nodig? Dan heb je een redirect nodig. Neem daarvoor contact op met webbeheer (Roel). 

Stuur dan een lijstje door met 3 kolommen:

  1. url van te-verwijderen pagina of verkorte url (Old url)
  2. nieuwe url waar het verkeer nu naartoe moet gaan (New url)
  3. Of een Wildcard nodig is.

Ad. 3:  is de pagina gebruikt in campagnes waardoor er parameters aan de url zijn toegevoegd in sommige gevallen? (bijvoorbeeld ?utm_source=... of ?click=menu ). In dat geval zullen we een wildcard moeten toevoegen.

Denk er ook aan: welke interne links zijn er naar de te-verwijderen pagina? (Die zijn te zien in episerver als stap 1 als je probeert de pagina te verwijderen). Zorg dat de teksten en/of links op die pagina's worden aangepast.

Redirects in de redirect tool hebben alleen effect als de 'Old url' (de url waarvoor je een redirect wilt maken.) een 404-melding geeft, dus: als hij verwijderd is, op expired gezet is, of nooit echt bestaan heeft (in geval van een verkorte url).

Heb je rechten om zelf een redirect aan te brengen:

  1. Alle Old en New urls moeten beginnen met https://. Je ziet dat in de redirect tool helaas vaak verkeerd staan, dat hoort niet.
     
  2. Check of de Old url al in de redirect staat als New url. Verwijder die oude redirects OF, als het recent of echt nodig is, vervang ze. Maak daarvoor een redirect aan met die Old url in de eerste kolom en de nieuwe New url in de tweede kolom.
     
  3. Is er een groep pagina's die allemaal beginnen met eenzelfde stuk url, of zijn er in het gebruik van de oude url vaak parameters toegevoegd aan de url, plaats dan een vinkje bij Wildcard

Redirect tool.png

Heb je vragen, klop dan aan bij webbeheer.