Hoe regisseer jij de wendbaarheid van je organisatie?

Hoe regisseer jij de wendbaarheid van je organisatie?

Technologische en digitale ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op waardoor langetermijndenken voor organisaties vaak vrijwel onmogelijk is. In plaats daarvan moeten organisaties zich continu aanpassen en steeds wendbaarder zijn. Bijvoorbeeld om aan wettelijke eisen te kunnen (blijven) voldoen. Of om de juiste mensen aan zich te binden en om te kunnen blijven concurreren.

Wendbaarheid als concurrentievoordeel

Wendbare organisaties kunnen zich eenvoudig en snel aanpassen aan hun omgeving en weten kansen te benutten voordat anderen dat doen. Zo bieden ze bedreigingen direct het hoofd en kunnen ze onder nieuwe omstandigheden succesvol zijn en blijven.

Ook binnen jouw organisatie is er waarschijnlijk een steeds grotere behoefte aan verbetering en professionalisering. Snel inspelen op veranderingen levert je organisatie concurrentievoordeel op. Als finance professional speel je hierbij een belangrijke rol. Niet alleen ondersteun je de organisatie met informatie voor het management, je hebt ook een sterke informatiepositie.

Ben jij de volwaardige adviseur die je wilt zijn?

Als financieel adviseur wil je snel op elk moment goede rapportages kunnen aanleveren. Je wil kunnen sturen op de belangrijkste kpi’s van de organisatie en snel kunnen ingrijpen en bijsturen. Bovendien wil je de directie beter informeren en adviseren.

In de praktijk halen veel organisaties data nog handmatig uit verschillende losse systemen. Vervolgens wordt deze samengevoegd, gecontroleerd en gecorrigeerd. Hierdoor kost het opsporen van datavervuiling en het herstellen van fouten deze organisaties veel tijd. Bovendien kun je zo geen advies geven over het opnemen van producten in het assortiment, margebepaling en klantcontracten. Het snel en betrouwbaar kunnen rapporteren, cijfers analyseren en ontwikkelingen tijdig ontdekken wordt zo erg lastig.

Wil je verder groeien als volwaardige adviseur? Wissel dan je traditionele rol van boekhouder voor de rol van adviseur. Veel  organisaties zijn hier nog niet mee bezig. Hierdoor biedt het professionaliseren van je organisatie de kans om een enorm concurrentievoordeel te behalen.

Geef zakelijke adviezen niet langer alleen op gevoel

De laatste jaren komt het digitaliseren en automatiseren van processen steeds meer binnen bereik van het mkb. Koppel de verschillende losse systemen binnen je organisatie. Informatie wordt dan automatisch overgenomen. Dit minimaliseert het aantal (menselijke) fouten.

Dankzij realtime inzicht in je financiële administratie hoef je zakelijke adviezen niet langer alleen op gevoel te geven. Je kunt adviezen voortaan onderbouwen met actuele en betrouwbare data. Dankzij realtime inzicht merk je bepaalde ontwikkelingen eerder op. Doen zich onverwachte zaken voor dan kun je hier snel op reageren. je kunt direct bijsturen en op die manier veel geld besparen.

Digitalisering en automatisering zorgen er bovendien voor dat je je kunt richten op zaken die je aandacht echt nodig hebben. Dat scheelt veel tijd. Gedigitaliseerde administratieve processen zijn bovendien goedkoper omdat er efficiënter gewerkt wordt.

Zorg voor een wendbare organisatie

Werk als moderne controller aan een solide financiële basis voor je organisatie. Zo maak je je eigen werkzaamheden een stuk interessanter en verbeter je ook je positie binnen de organisatie. Je zorgt bovendien dat je organisatie wendbaarder wordt.

Als moderne financiële professional toon je het management met onderbouwde forecasts wat een stijgende brandstofprijs, inflatie of oplopende personeelskosten betekenen. Je organisatie kan zich hier tijdig op voorbereiden en indien nodig snel maatregelen treffen.

Lees direct de whitepaper

Benieuwd hoe je dit als financiële professional binnen jouw organisatie kunt aanpakken? We vertellen je er graag meer over in de whitepaper Waarom strategische wendbaarheid voor organisaties van levensbelang is.

Waarom strategische wendbaarheid voor organisaties van levensbelang is

Ontdek waarom wendbaarheid voor organisaties van levensbelang is