Beëindiging dienstverlening Visma.net ERP

Beëindiging dienstverlening

Stappen bij beëindiging contract

Wij vinden het jammer om je te zien vertrekken als klant van Visma.net, maar willen er natuurlijk voor zorgen dat de beëindiging zo soepel mogelijk verloopt.

Het is aan te raden om, voordat je overgaat tot de beëindiging van het contract en het uitfaseren van Visma.net voor je organisatie, samen met je Visma-leverancier een plan van aanpak op te stellen.

In bijgaand document worden de stappen weergegeven die je moet doorlopen. Je leverancier kan je hierbij ondersteunen.

Lees meer over de beëindiging van de dienstverlening