Davilex: XBRL-portaal

Digipoort

Btw-aangiften die zijn samengesteld met de software van Davilex, kunnen rechtstreeks vanuit het pakket in het vereiste XBRL-formaat via Digipoort ingediend worden bij de Belastingdienst. Digipoort is het veilige digitale communicatiekanaal van de overheid dat de ontvangst, verwerking en aflevering van elektronische berichten die u als belastingplichtige of intermediair naar overheidsinstanties verstuurt, verzorgt. Voor rechtstreekse verzending van uw btw-aangiften vanuit de software van Davilex naar Digipoort maakt u gebruik van het Davilex XBRL-portaal. Om van dit portaal gebruik te kunnen maken, is eenmalige registratie als abonnee van Davilex vereist. Aan deze abonneeregistratie zijn geen kosten verbonden. Hoe u zich registreert als abonnee is afhankelijk van uw situatie. Onderstaand vindt u meer informatie voor belastingplichtigen en voor intermediairs.

© 2024 Visma Software BV