Visma-diensten koppelen met AccountView

Starten met de AccountView Contact-app

Support ID: AV-606765
Product: AccountView 9.8 en hoger

Vereisten

Voor het gebruik van de AccountView Contact-app is het vereist dat u beschikt over AccountView Team of AccountView Business. De app is niet beschikbaar voor AccountView Solo.

Let op: Maakt u nog geen gebruik van AccountView versie 9.8 of hoger? Vraag dan hier de update aan.

Inleiding

Hier leest u hoe u de AccountView Contact-app kunt gaan gebruiken. Deze app geeft u altijd en overal toegang tot de actuele gegevens in AccountView. Selecteer openstaande posten meteen in de Contact-app en betaal deze via de directe bankkoppeling. Zoek in een handomdraai de gegevens van uw relaties op en neem vanuit de app telefonisch of via e-mail contact met hen op. Daarnaast kunt u (vanaf AccountView versie 9.8a) in de app meldingen uit het navigatievenster bekijken. Zie hiervoor "Ontvang meldingen in de AccountView Contact-app".

Voer eerst de stappen uit die u in de paragraaf "AccountView inrichten voor apps" hierna aantreft. Als u deze stappen al eerder hebt doorlopen, dan kunt u verder met de stappen onder "Contact-app koppelen met AccountView".

Maak AccountView geschikt voor het communiceren met de app. Een wizard helpt u hierbij en de stappen in de wizard spreken voor zich. Mocht u meer willen weten, dan vindt u hierna een korte toelichting op de stappen van de wizard.

Vooraf

Zorg ervoor dat uw AccountView-licentie beschikbaar is door deze met Opties > Licentie downloaden op uw computer te plaatsen.

Start de wizard door Opties > Visma-diensten activeren te kiezen.

1. De stap Welkom

 1. Demarkeer het selectievakje Visma.net-diensten inrichten (indien aanwezig).
 2. Kies Volgende.

2. De stap Licentie

Voor deze stap hebt u uw licentiegegevens nodig. Deze hebt u al gedownload.

 1. Open het PDF-bestand met de licentiegegevens en klik met de linkermuisknop in het bestand.
 2. Druk op Ctrl+A en daarna op Ctrl+C.
 3. Ga terug naar AccountView.
 4. Kies in de wizard de knop Plakken vanaf klembord.
 5. Markeer Ik ga akkoord met de voorwaarden (Servicevoorwaarden Visma Software BV) als u akkoord gaat met de voorwaarden.
 6. Kies Activeren.
  AccountView meldt dat de licentie is geactiveerd.
 7. Kies OK.

3. De stap Communicatie

De wizard controleert automatisch of de AccountView Communication Service (ACS) op de aangegeven server actief is. Zie onze veelgestelde vragen als dit niet lukt.

4. De stap Beheerder

Hier voert u in wie de beheerder in AccountView.Net wordt. Wij adviseren voor uw beheerdersaccount een algemeen e-mailadres te gebruiken. De beheerder kan de verbinding tussen AccountView en AccountView.Net testen.

 1. Kies Aanmaken nadat u de velden hebt ingevoerd.
  De beheerder ontvangt een e-mail op het ingevoerde e-mailadres.
 2. Voer, voordat u verdergaat, de stappen in deze e-mail uit.

U kunt nu de AccountView Contact-app inrichten.

Voer de stappen hierna uit om de app met AccountView te laten communiceren. Sla stap 1 en 2 over als u al een onderneming hebt aangemaakt voor het bedrijf dat u in de Contact-app beschikbaar wilt hebben, en al een gebruiker hebt ingesteld voor de Backoffice Server-imitatie.

1. Onderneming aanmaken

Een administratie kan alleen in app worden gebruikt als die administratie aan een onderneming is gekoppeld. Met de volgende stappen maakt u een onderneming aan:

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Selecteer de administratie waarvoor u een onderneming wilt aanmaken.
 3. Kies Document > Onderneming aanmaken.
 4. Voer de velden Ondernemingcode en Omschr onderneming in.
  Let op: Gebruik hiervoor geen jaartallen, want de onderneming bevat alle boekjaren.
 5. Kies Aanmaken.
 6. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen.
 7. Selecteer de aangemaakte onderneming en druk op F6 om de stamgegevens te openen.
 8. Controleer de kolom Blk.
  Nieuwe administraties zijn standaard geblokkeerd. Demarkeer dit veld pas als de administratie klaar is voor gebruik, dus nadat de beginbalans is overgenomen.
  Opmerking: De onderneming wordt automatisch in AccountView.Net geregistreerd.

2. Backoffice Server-imitatie toestaan

Om te zorgen dat AccountView met de Contact-app kan communiceren moet er in AccountView een gebruiker aanwezig zijn die deze communicatie mogelijk maakt. U kunt hiervoor een nieuwe gebruiker aanmaken of een bestaande gebruiker gebruiken.

Met de volgende stappen legt u de gegevens voor deze 'communicatiegebruiker' vast:

 1. Ga naar Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers.
 2. Selecteer de gebruiker die u wilt gebruiken (of maak deze aan).
 3. Kies Bewerken > Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan.
 4. Voer het AccountView-wachtwoord van de gebruiker in.
  Het desbetreffende veld wordt automatisch gemarkeerd (zie afbeelding hierna).

3. Gebruikers aan de AccountView Contact-app koppelen

Om een gebruiker toegang te geven tot de Contact-app moet u in AccountView de Contact-app aan deze gebruiker koppelen.

 1. Ga naar Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers.
 2. Selecteer een gebruiker die de Contact-app gaat gebruiken.
 3. Druk op F6 om de stamgegevens van die gebruiker te openen.
 4. Controleer of er een bruikbaar e-mailadres is ingevoerd.
 5. Kies OK.
 6. Kies Zoeken > AccountView.Net-apps.
 7. Kies Bewerken > Toevoegen.
 8. Druk op F4 of klik op het vergrootglas in het venster dat wordt weergegeven.
 9. Zoek Accountview Contact in het venster dat wordt weergegeven.
 10. Selecteer de regel en klik op OK.
  Nieuwe AccountView.Net-gebruikers ontvangen een welkomste-mail waarin staat hoe zij in AccountView.Net kunnen inloggen. Zowel nieuwe als bestaande AccountView.Net-gebruikers ontvangen een e-mail dat zij nu toegang hebben tot de AccountView Contact-app.

U kunt controleren of de gebruikers correct zijn geregistreerd door Document > Gebruikers registreren in Visma-diensten te kiezen in het venster Gebruikers. In dit rapport ziet u welke gebruikers in AccountView.Net zijn geregistreerd.

U bent nu klaar om de AccountView Contact-app te gaan gebruiken. Download deze in de Google Play Store of de Apple Store en log in met uw AccountView.Net-gegevens.

Let op: Het kan gebeuren dat u in de Contact-app onverwacht niet al uw bedrijven ziet. Ga dan in AccountView naar Document > Stamgegevens administratie > Relatiegroepen. Open de relatiegroep met F6 en zorg dat Beschikbaar in AccountView Contact is gemarkeerd.