AccountView support banner

Supportnotes over AccountView Eindejaarsverwerking

Directe bankkoppeling

U hebt het artikel "Standaardprocedure Eindejaarsverwerking" gelezen. Op deze pagina leest u extra aanwijzingen bij het gebruik van de directe bankkoppeling. Als u daarvan geen gebruikmaakt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verdergaat. Kies Help > Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9 of hoger en in ieder geval het laatste Service Pack hebt geïnstalleerd voor de versie waarmee u werkt. Zie de pagina "Service Packs" voor meer informatie.

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

De begin- en einddatum van de administratie bepalen welke bankmutaties kunnen worden opgehaald in een administratie. De begin- en einddatum van de administratie zijn ingevoerd bij Opties > Instellingen > Administratie. Onder Algemeen > Administratie ziet u dat deze rechts is ingevoerd. Een administratie met einddatum 31-12-20xx bevat geen bankmutaties van na die datum. Om zeker te weten dat u alle bankmutaties in het oude boekjaar hebt binnengehaald, kunt u ook na het aanmaken van het nieuwe boekjaar nog in het oude boekjaar bankmutaties ophalen via Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling. Zodra dit het resultaat "0 bankafschriften opgehaald" oplevert, weet u dat er geen bankmutaties voor die administratie meer zijn.

Als u het nieuwe boekjaar aanmaakt met de stappen uit de procedure, dan sluit de einddatum van het oude boekjaar automatisch aan op de begindatum van het nieuwe boekjaar. U kunt beide datums controleren met Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Administratie.

Meer informatie over de directe bankkoppeling en werken met bankmutaties

In versie 12.0 is veel veranderd in het werken met bankmutaties. Indien u nog niet met 12.0 werkt vindt u hier belangrijke informatie hierover: