AccountView Support - Financieel

Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Projectfacturering

U hebt het stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Projectfacturering. Wanneer u niet over deze module beschikt of als u niet factureert met het lage btw-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan. Zorg dat u  eerst Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Facturering I leest, voordat u verder gaat.

Welke btw-code toepassen bij voorcalculatie?

Als u de module Projectfacturering gebruikt, zult u meestal gebudgetteerde bedragen op projecten doorbelasten (voorcalculatie). Bij deze module kunt u echter ook kosten doorbelasten op basis van nacalculatie. Meer informatie over nacalculatie vindt u in Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Uren en Declaraties I. In dit artikel gaan wij alleen in op voorcalculatie.

Bij btw-laag moet u verschillende btw-tarieven toepassen op bedragen die betrekking hebben op leveringen en verrichtingen vanaf 1 januari 2019 en op leveringen en verrichtingen van voor die datum. Bij voorcalculatie kan het lastig zijn om deze bedragen in verkoopfacturen gesplitst te krijgen, wat nodig is om per regel de juiste btw-code te bepalen. Het opgestelde budget dat u doorbelast, kan immers betrekking hebben op een periode die deels vóór en deels na 1 januari 2019 ligt.

Dit kan AccountView niet automatisch oplossen, al kunt u wel beïnvloeden hoe en wanneer AccountView bedragen in rekening brengt. Dus welke bedragen per verkoopfactuurregel in rekening worden gebracht zodat vervolgens per verkoopfactuurregel de gewenste btw-code kan worden bepaald. De manier waarop u dit oplost is echter sterk afhankelijk van de gekozen inrichting en ook van afspraken met uw klanten over hoe bedragen in rekening worden gebracht. Daarom adviseren wij dat u dit bespreekt met uw AccountView-leverancier. Raadpleeg ook uw accountant om te bepalen wat voor u de beste oplossing is.