AccountView Support - Accountancy

Methode 2: Afschrijvingen vaste activa wijzigen voor de wet 'Werken aan winst'

U hebt het artikel Afschrijvingen vaste activa wijzigen voor de wet 'Werken aan winst’ gelezen. Deze procedure bevat de aanwijzingen voor het wijzigen van de afschrijvingen volgens methode 2 die daarin worden genoemd.

Oplossing

In AccountView wordt op het moment van afschrijven bepaald welke bedragen en/of percentages worden toegepast. Registratie van de boekwaarde en aantal nog af te schrijven perioden op een bepaald moment (bijvoorbeeld 1 januari 2007) wordt niet vastgelegd. Hierdoor is het extra afschrijven en/of wijzigen van afschrijvingsmethoden erg flexibel binnen AccountView.

De regelgeving binnen de wet 'Werken aan winst' bevat hierop echter uitzonderingen. Doordat het aantal perioden wordt gewijzigd waarin moet worden afgeschreven, is de afschrijving binnen een aantal afschrijvingsmethoden niet goed uit te rekenen.

Om de resterende boekwaarde correct te kunnen verdelen over het resterende aantal perioden, moet het activum worden verkocht en opnieuw in de administratie worden opgevoerd. Gemaakte verkoop- en aankoopboekingen worden daarna gecorrigeerd in een memoriaaldagboek.

Volg voor het wijzigen van activa met deze afschrijvingsmethoden daarom de volgende stappen.

Activa verkopen

Op basis van het rapport Vaste activa dat u eerder hebt afgedrukt, worden de te wijzigen vaste activa verkocht:

 1. Kies Bestand/Vaste activa.
 2. Selecteer het te verkopen activum.
 3. Kies Document/Verkopen.
 4. Voer het (memoriaal)dagboek in dat u voor de registratie van verkopen van vaste activa gebruikt. Kies als Periode 1 en Datum 01-01-2007. De Omschrijving kunt u zelf bepalen. Het bedrag bij Verkoopwaarde is de boekwaarde die op het rapport wordt getoond.
 5. Kies OK en bevestig de melding die verschijnt.

In het gekozen dagboek worden de volgende boekingsregels vastgelegd:

Nieuwe afschrijvingsmethode aanmaken per activum

Voor ieder activum maakt u een nieuw afschrijvingsmethode aan. In deze afschrijvingsmethode gebruikt u het resterende aantal perioden dat het activum moet worden afgeschreven volgens de wet 'Werken aan winst'.

Zo maakt u de nieuwe afschrijvingsmethode aan:

 1. Kies Document/Stamgegevens administratie/Afschrijvingsmethoden.
 2. Kies Bewerken/Toevoegen.
 3. Voer een Naam en Omschrijving in voor de nieuwe afschrijvingsmethode. Selecteer het Afschrijvingstype dat de originele afschrijving ook gebruikte. Voer het resterende aantal Perioden in.
 4. Kies OK om de nieuwe afschrijvingsmethode te bewaren.

Activum opnieuw aanmaken (aanschaffen)

Op basis van het rapport Vaste activa dat u eerder hebt afgedrukt, worden de ‘oude’ vaste activa opnieuw aangeschaft:

 1. Kies Bestand/Vaste activa.
 2. Selecteer het ‘oude’ activum.
 3. Kies Bewerken/Activum toevoegen.
 4. Voer de gegevens in die u bij dit activum wilt gebruiken. De Aanschafdatum is 01-01-2007. De Omschrijving kunt u zelf bepalen. Kies daarna Volgende.
 5. Dezelfde rekeningnummers als van het oorspronkelijke activum worden voorgesteld. Controleer de gegevens en kies Volgende.
 6. Kies de nieuw aangemaakte afschrijvingsmethode. Voer de Aanschafwaarde (boekwaarde van het rapport Vaste activa) en de Restwaarde (restwaarde van het rapport Vaste activa) in. Kies daarna Volgende.
 7. Als u over de module Vaste activa II beschikt, krijgt u de mogelijkheid om fiscaal een andere afschrijvingsmethode in te voeren. Bepaal samen met uw accountant of belastingadviseur hoe u de commerciële en fiscale afschrijving indeelt. Kies hierna Volgende.
 8. Kies Voltooien om de aanschaf van het activum te voltooien.

Aankoop en verkoop corrigeren via memoriaal

De aanschaf van het nieuwe activum is nog niet in de administratie verwerkt. Voeg daarom in het dagboek een tegenboeking toe van de eerder aangemaakte dagboekbladzijde. De tussentijdse verkoop wordt hiermee ongedaan gemaakt:

 1. Kies Bestand/Dagboeken.
 2. Selecteer het memoriaaldagboek waarin u de correcties wilt boeken.
 3. Kies Bewerken/Toevoegen
 4. Voer de tegenboeking in.
 5. Als u over de module Vaste activa II beschikt zal voorgesteld worden of het activum moet worden toegevoegd. Dit hebt u al gedaan, kies daarom Nee.
 6. Kies OK om de tegenboeking te bewaren.

Meer informatie