AccountView Support - Financieel

Afschrijvingen vaste activa wijzigen voor de wet 'Werken aan winst'

U beschikt over de module Vaste activa I of Vaste activa II en wilt weten welke handelingen u moet uitvoeren naar aanleiding van het aangenomen wetsvoorstel 'Werken aan winst' in 2007.

Verklaring

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 november 2006 het wetsvoorstel 'Werken aan winst' aangenomen. Dat betekent dat per 1 januari 2007 onder andere de minimale afschrijvingsperiode gewijzigd wordt naar tien jaar voor goodwill en vijf jaar voor overige bedrijfsmiddelen. Dit betekent ook dat u wellicht wijzigingen moet doorvoeren in de fiscale afschrijvingen.

Oplossing

Om de afschrijving van uw vaste activa aan deze nieuwe wet te laten voldoen, heeft AccountView in versie 8.0a rev.1 en in Service Pack F voor AccountView versie 7.1a rev.1 een nieuw afschrijvingstype toegevoegd voor afschrijvingen volgens Aanschafwaarde - restwaarde.

Tip: de wetswijziging heeft niet alleen invloed op de manier van afschrijven, maar op veel meer zaken. Wij raden u daarom aan om advies in te winnen bij uw accountant of belastingadviseur.

Aan de hand van onderstaande stappen kunt u uw vaste activa wijzigen:

 1. Voorbereiden
 2. Huidige staat van de vaste activa vastleggen
 3. Wijzigingen uitvoeren
 4. Controleren

Stap 1: Voorbereiden

De wijziging van de minimale afschrijvingsperiode is van kracht vanaf 1 januari 2007. Ook als u een gebroken boekjaar hebt moet u de wijziging doorvoeren:

Nieuw boekjaar per 01-01-2007

Genereer in administratie 2006 alle afschrijvingen tot en met 31 december 2006. Maak daarna het nieuwe boekjaar aan voor 2007. Zie hiervoor de procedure Eindejaarsverwerking en Eindejaarsverwerking Vaste activa. Alle volgende stappen worden uitgevoerd in administratie 2007.

Let op: gebruik Document > Overnemen > Vaste activa hierna niet meer! Aankopen, verkopen en/of wijzigingen in vorige boekjaren kunt u niet meer overnemen. Zorg er daarom voor dat u die uitvoert voordat u onderstaande stappen uitvoert!

Gebroken boekjaar

Genereer in de lopende administratie alle afschrijvingen tot en met 31 december 2006.

Let op: Na het uitvoeren van de wijzigingen kunt u niet meer opnieuw deze afschrijvingen genereren. Aankopen, verkopen en/of wijzigingen in deze periode kunt u dus niet meer boeken. Zorg er daarom voor dat u die uitvoert voordat u onderstaande stappen uitvoert!

Backup maken

Maak altijd eerst een backup van uw administratie. Mocht het nodig zijn om uitgevoerde stappen terug te draaien, dan hebt u de backup achter de hand. Zie Backups maken.

Module Vaste activa II installeren

De wet 'Werken aan winst' geldt alleen voor de fiscale afschrijving. Afwaardering tot lagere bedrijfswaarde blijft toegestaan binnen uw commerciële afschrijving.

Als u over de module Vaste activa II beschikt hebt u de mogelijkheid om commerciële en fiscale afschrijvingen apart uit te voeren. U houdt dan dus de mogelijkheid om de oorspronkelijk gekozen commerciële afschrijvingsmethode binnen uw administratie te handhaven. Voor uw fiscale verslaglegging maakt u wel gebruik van de nieuwe wetgeving.

Als u al afschrijvingen registreerde voor uw vaste activa met de module Vaste activa I en u de module Vaste activa II hebt aangeschaft om ook de fiscale afschrijvingen te gaan bijhouden, zult u zien dat de fiscale afschrijvingen nog niet zijn ingevoerd. Volg de stappen in Module Vaste activa I uitbreiden naar Vaste activa II om de fiscale afschrijving gelijk te stellen aan de commerciële afschrijving.

Stap 2: Huidige staat van de vaste activa vastleggen

Aansluiting grootboek

Controleer de aansluiting tussen uw Vaste activa en het Grootboek aan de hand van het rapport Aansluiting grootboek:

 1. Open de administratie voor het boekjaar 2007.
 2. Kies Bestand > Vaste activa.
 3. Kies Rapporten > Aansluiting grootboek.
 4. Markeer alle rekeningen.
 5. Als u over Vaste activa II beschikt  markeert u Commercieel of Fiscaal bij Gegevens.
 6. Kies Volgende en druk het rapport af.

Indien dit rapport aantoont dat er verschillen zijn, los deze verschillen dan eerst op.

Vaste activa registreren

Uitgangspunt van de wijzigingen is het rapport Vaste activa. Dit rapport laat de gebruikte afschrijvingsmethode zien, het aantal perioden dat moet worden afgeschreven en het aantal perioden dat al al is afgeschreven.

Zo vraagt u het rapport op:

 1. Open de administratie voor het boekjaar 2007.
 2. Kies Bestand > Vaste activa.
 3. Kies Rapporten > Vaste activa.
 4. Markeer Gedetailleerd in Uitvoer.
 5. Als u over Vaste activa II beschikt markeert u Commercieel of Fiscaal bij Gegevens.
 6. Kies Volgende en druk het rapport af.

 • Voor het activum uit dit voorbeeld is afschrijvingsmethode AW036 gebruikt.
  Let op: alleen de eerste 5 tekens worden getoond, in de stamgegevens van het activum kunt u terugvinden dat de afschrijvingsmethode AW036P heet.
 • Het activum is in periode 5 van 2006 aangeschaft en is daarom in boekjaar 2006 voor 8 perioden afgeschreven (veld Perv).
 • In het huidige boekjaar 2007 is het activum 0 perioden afgeschreven (veld Perd).
 • Het totaal aantal afgeschreven perioden is 8 (veld Pert).

Afschrijvingsmethoden registreren

Voor het toepassen van de overgangsregeling wordt een nieuwe afschrijvingsmethode gebruikt. Voordat deze methode wordt aangemaakt kunt u een inventarisatie maken van de aanwezige afschrijvingsmethoden:

 1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Afschrijvingsmethoden.
 2. Kies Rapporten > Afschrijvingsmethoden.
 3. Selecteer Afschrijvingsmethoden (samengevat).
 4. Kies Volgende en druk het rapport af.

Op het rapport wordt de Afschrijvingsmethode getoond. Dit rapport gebruikt u bij stap 3 waarin u de daadwerkelijke wijzigingen uitvoert.

Stap 3: Wijzigingen uitvoeren

Voor iedere methode die in het rapport Afschrijvingsmethoden wordt getoond, volgt u de bijbehorende stappen:

 • AW (Aanschafwaarde – restwaarde)
  • AccountView 7.1a rev.1 en AccountView 8.0a: volg de stappen van Methode 1.
  • Overige versies AccountView: volg de stappen van Methode 2.
 • BW (Afschrijving over boekwaarde)
 • AN (Annuïteit)
  • Neem contact op met uw belastingadviseur of accountant.
 • YD (Sum of the year’s digits)
  • Neem contact op met uw belastingadviseur of accountant.
 • DE (Degressief)
  • Neem contact op met uw belastingadviseur of accountant.
 • VB (Vast bedrag)
 • GA (Geen afschrijving)
  • Bij gebruik van deze afschrijvingsmethode is geen wijziging nodig.

Stap 4: Controleren

Aansluiting grootboek

Controleer of de aansluiting tussen uw Vaste activa en het Grootboek behouden zijn, aan de hand van het rapport Aansluiting grootboek:

 1. Open de administratie voor het boekjaar 2007.
 2. Kies Bestand > Vaste activa.
 3. Kies Rapporten > Aansluiting Grootboek.
 4. Markeer alle rekeningen.
 5. Als u over Vaste activa II beschikt markeert u Commercieel of Fiscaal bij Gegevens.
 6. Kies Volgende en druk het rapport af.

Als dit rapport aantoont dat er verschillen zijn, controleer dan of u bovenstaande stappen juist hebt uitgevoerd.

Prognose afschrijvingen

Als u over de module Vaste activa II beschikt, hebt u de mogelijkheid om een prognose van afschrijvingen in het huidige boekjaar op te vragen als een draaitabel in Microsoft Excel.

Controleer of de prognose van afschrijvingen overeenkomt met de afschrijvingen die u volgens de nieuwe wetgeving mag uitvoeren.

Veelgestelde vragen

Kunt u mij advies geven over de wetswijziging?
Nee, vraag uw accountant of belastingadviseur om advies voor de toepassing van de wetswijziging binnen uw onderneming.

Ik heb de wijziging doorgevoerd, maar er moet nog een activum worden gewijzigd in december 2006, kan ik die wijziging achteraf nog doorvoeren?
Nee, een wijziging in een periode of boekjaar vóór 1 januari 2007 kan niet worden overgenomen. Als u toch kiest voor Document > Overnemen > Vaste activa, dan worden alle wijzigingen in administratie 2007 overschreven.

Kan ik de nieuwe afschrijvingsmethoden automatisch in de administraties van mijn cliënten laten terugkomen?
Ja, als u over de module Centraal stambestand beschikt worden de afschrijvingsmethoden aan de administraties van uw cliënten toegevoegd. Voeg de nieuwe afschrijvingsmethode toe in de referentieadministratie. Zie voor meer informatie de helpinformatie.

Kan ik meerdere vaste activa in één keer wijzigen?
Ja, als de te wijzigen vaste activa allemaal van het type Aanschafwaarde – restwaarde zijn en u over de module Implementatie Toolkit beschikt, kunt u de afschrijvingsmethode van meerdere vaste activa tegelijk wijzigen. Gebruik hiervoor Opties > Veld wijzigen. Zie voor meer informatie de helpinformatie.

Meer informatie