AccountView Support - Financieel

Methode 1: Afschrijvingen vaste activa wijzigen voor de wet 'Werken aan winst'

U hebt het artikel Afschrijvingen vaste activa wijzigen voor de wet 'Werken aan winst’ gelezen. Deze procedure bevat de aanwijzingen voor het wijzigen van de afschrijvingen volgens methode 1 die daarin worden genoemd.

Oplossing

Versie controleren

Om de overgangsregeling te kunnen toepassen is een wijziging gemaakt in AccountView. Het is daarom van belang om te controleren of deze wijziging in uw versie is toegepast:

 • Als u gebruik maakt van AccountView versie 7.1a rev.1, installeer dan het laatste Service Pack voor deze versie. Zie Service Packs.
 • Als u gebruik maakt van AccountView versie 8.0a rev.0, vraag uw AccountView-leverancier dan om de installatie-cd van AccountView 8.0a rev.1.
 • Als u gebruik maakt van een andere versie van AccountView, volg dan de stappen van methode 2.

Nieuwe afschrijvingsmethode aanmaken

Voor toepassing van de overgangsregeling maakt u een nieuwe afschrijvingsmethode. Voor de meeste vaste activa zal dit vijf jaar zijn. Voor goodwill is dit minimaal tien jaar.

In AccountView 8.0a rev.1 en AccountView 7.1a rev.1 SP F is een nieuwe afschrijvingsmethode Aanschafwaarde – restwaarde (overgangsregeling VPB2007) toegevoegd. Deze afschrijvingsmethode berekent hoeveel moet worden afgeschreven, op basis van de boekwaarde en het aantal nog af te schrijven perioden.

Tip: deze berekening wordt iedere periode opnieuw uitgevoerd. Een tussentijdse extra afschrijving heeft daarom ook invloed op het af te schrijven bedrag per periode.

Zo maakt u de nieuwe afschrijvingsmethode aan:

 1. Kies Document/Stamgegevens administratie/Afschrijvingsmethoden.
 2. Kies Bewerken/Toevoegen.
 3. Voer een Naam en Omschrijving in voor de nieuwe afschrijvingsmethode. Selecteer het afschrijvingstype Aanschafwaarde – restwaarde (overgangsregeling VPB2007). Voer het aantal Perioden in.
 4. Kies OK om de nieuwe afschrijvingsmethode te bewaren.

Activa wijzigen

Voor ieder activum waarvoor de nieuwe afschrijvingsmethode van toepassing voert u de volgende stappen uit:

 1. Kies Bestand/Vaste activa.
 2. Selecteer het te wijzigen activum.
 3. Kies Bewerken/Stamgegevens.
 4. Kies de tab Commercieel (of Fiscaal).
 5. Wijzig de afschrijvingsmethode in de zojuist aangemaakte afschrijvingsmethode.

Na deze wijzigingen is de nieuwe wijze van afschrijven direct van toepassing op de activa waarin de nieuwe afschrijvingsmethode is ingevoerd.

Tip: met de module Vaste activa II kunt u afschrijvingen scheiden voor commerciële en fiscale rapportage. Door de afschrijvingsmethode alleen fiscaal uit te voeren wordt in uw commerciële administratie geboekt volgens de oude afschrijvingsmethode. In uw jaarrapportage voor de Belastingdienst gebruikt u echter de afschrijvingen volgens de fiscale methode. Voordeel is dat uw financiële planning niet verandert door deze wetswijziging. Bespreek met uw accountant of belastingadviseur of dit ook voor u voordelen heeft.

Meer informatie