AccountView - Update en Installatie

Meldingen tijdens het installeren van AccountView

U voert een runtime-, werkstation- of standalone-installatie van AccountView uit en krijgt hierbij een van de volgende meldingen:

  1. Error 1720.There is a problem with this Windows Installer package.../Custom action PDFDriverInit.
  2. Error 1722.There is a problem with this Windows Installer package...'.
  3. Error 2738 could not access VBScript runtime for custom action.
  4. Error 1935.An error occured during the installation of assembly component.
  5. Error 1001.InstallUtilLib.dll: Unknown error.
  6. Error 1706: No valid source could be found for product AccountView Runtime ... The Windows Installer cannot continue.

Om onderstaande stappen uit te voeren is ervaring met het installeren van software en gevorderde kennis van Windows vereist. Als u deze ervaring en kennis niet hebt, adviseren wij om deze stappen niet zelf uit te voeren, maar hulp te vragen aan uw systeembeheerder of AccountView-leverancier.


1. Error 1720.There is a problem with this Windows Installer package.../Custom action PDFDriverInit.

De melding 'Fout 1720. Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket.../Aangepaste actie PDFDriverInit' (in het Engels is dit: 'Error 1720.There is a problem with this Windows Installer package.../Custom action PDFDriverInit') in de werkstationinstallatie kan in AccountView versie 9.4 en lager optreden door een probleem tijdens de installatie van de AccountView PDF Printer. In Windows Vista of hoger is de melding het gevolg van een conflict met het stuurprogramma van een PDF-printer van een ander programma dan AccountView. 

Een PDF-printer waarvan bekend is dat deze de melding veroorzaakt is de novaPDF printer. Deze printer wordt onder andere gebruikt door andere programma’s dan AccountView, zoals Exact Globe of UNIT4 Multivers.

We adviseren om de oplossing door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier te laten uitvoeren.

Oplossing: De melding is in AccountView versie 9.4a en hoger opgelost. Een update van AccountView wordt daarom aangeraden en kan worden aangevraagd bij de AccountView-leverancier of met de pagina "Update AccountView aanvragen".

In AccountView versie 9.4 en lager kan de AccountView-werkstationinstallatie alleen succesvol worden geïnstalleerd wanneer de volledige installatie van de novaPDF printer is verwijderd van de computer. De stappen vindt u in de volgende link op de website van novaPDF "How do I reinstall novaPDF Server on client computers and on the server?".

Na deze stappen is het mogelijk om de AccountView-werkstationinstallatie succesvol uit te voeren. Het programma dat gebruikmaakt van de novaPDF printer kan opnieuw worden geïnstalleerd nadat de AccountView-werkstationinstallatie succesvol is uitgevoerd.


2. Error 1722.There is a problem with this Windows Installer package...'.

De melding 'Fout 1722. Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket...' (in het Engels is dit: 'Error 1722.There is a problem with this Windows Installer package...') in de werkstationinstallatie treedt op bij een probleem tijdens het koppelen van de AccountView PDF Printer aan een lokale printerpoort. In de installatie wordt de AccountView PDF Printer automatisch gekoppeld aan een lokale printerpoort AVPDF. De melding treedt op wanneer dit niet lukt, bijvoorbeeld door een tekort aan Windows-rechten voor de ingelogde gebruiker om een nieuwe printerpoort aan te maken of een probleem in Windows waardoor het niet mogelijk is om een printerpoort aan te maken.

Oplossing: Volg de stappen in "AccountView PDF Printer - 6. AccountView loopt vast bij het afdrukken naar PDF of het factureren" om handmatig een lokale printerpoort aan te maken. Hiermee kan worden nagekeken waarom het niet mogelijk is om een printerpoort aan te maken. De oorzaak zal binnen Windows moeten worden opgelost, zodat het voor de AccountView-runtime-installatie hierna wel mogelijk is om de printerpoort aan te maken. 

Wanneer de melding na het uitvoeren van de stappen nog steeds optreedt, dan zal een lokaal probleem bij het aanmaken van een lokale printerpoort moeten worden opgelost met de informatie in "AccountView PDF Printer in 64-bits omgevingen - 3.2 Aangemaakte lokale printerpoort verdwijnt".


3. Error 2738 could not access VBScript runtime for custom action.

De oorzaak van deze melding is een probleem in Windows bij het opvragen van de zogenaamde VBscript engine. Dit is een component binnen Windows waarvan AccountView tijdens de installatie gebruikmaakt. Onderstaande suggesties kunnen door uw systeembeheerder worden ingezet om naar een oplossing toe te werken:

Rechtenprobleem in Windows
Verwijder de AccountView-runtime-installatie via de programma's en onderdelen in het Windows-configuratiescherm. Installeer daarna opnieuw de AccountView-runtime-installatie terwijl u bent ingelogd als Windows-gebruiker met beheerdersrechten. Zorg ervoor dat het UAC (gebruikersaccountbeheer) is uitgeschakeld. Zie ook "AccountView onder Windows installeren".

VBscript engine-probleem in Windows
De VBscript engine is niet geregistreerd in Windows. Gebruik onderstaande informatie om dit op te lossen:

Probleem door de virusscanner
Een andere oorzaak voor deze melding kan een virusscanner zijn. Bij het gebruik van McAfee of Avast of wanneer ze eerder zijn geïnstalleerd op de computer, kan de volgende informatie worden ingezet om dit op te lossen voor de betreffende virusscanner:


4. Error 1935.An error occured during the installation of assembly component.

Deze melding wordt veroorzaakt doordat er bepaalde onderdelen van de werkstationinstallatie niet kunnen worden geïnstalleerd doordat het .NET Framework is beschadigd of er een probleem zit in Windows. De mogelijke oplossingen die hieronder zijn beschreven, zullen met een systeembeheerder, Windows-deskundige of uw AccountView-leverancier moeten worden bekeken:

Probleem in Windows
Een probleem in Windows dat voor deze melding zorgt, kan worden uitgesloten door het commandovenster in Windows te starten via de optie Run as Administrator en het volgende fsutil-commando uit te voeren waarna de computer opnieuw moet worden opgestart:

fsutil resource setautoreset true C:\

Probleem in het .NET Framework
Als het probleem in Windows is uitgesloten dan zal het .NET Framework op deze computer moeten worden gerepareerd. Gebruik onderstaande informatie van Microsoft om dit op te lossen:


5. Error 1001.InstallUtilLib.dll: Unknown error.

Deze melding wordt veroorzaakt doordat er bepaalde onderdelen van de werkstationinstallatie niet kunnen worden geïnstalleerd doordat het .NET Framework niet is geïnstalleerd. Controleer of het .NET Framework 3.5 is geïnstalleerd via het configuratiescherm in de Windows Features. Installeer het .NET Framework 3.5 als dit nog niet op de computer is geïnstalleerd. Meer informatie vindt u in: "Installing the .NET Framework 3.5 on Windows 8 or 8.1".

Er wordt overigens in versie 9.0d en hoger altijd een controle uitgevoerd tijdens de werkstationinstallatie of het .NET framework is geïnstalleerd.


6. Error 1706: No valid source could be found for product AccountView Runtime ... The Windows Installer cannot continue.

Deze melding wordt veroorzaakt door bepaalde onderdelen van de runtime-installatie van AccountView die nog in gebruik zijn binnen Windows door andere processen of een conflict met oudere runtime-installaties van AccountView op deze computer. Dit is op te lossen door de runtime-installatie(s) van AccountView die niet meer in gebruik zijn, te verwijderen. De stappen voor het verwijderen (en het opnieuw installeren van de huidige versie) van de werkstationinstallatie met behulp van de runtime-installatie van AccountView vindt u hier onder de kop Installatieprobleem in "AccountView PDF Printer - 7. Er verschijnt een programmastoring in AccountView tijdens het afdrukken van het PDF-document".