Technische ondersteuning

AccountView PDF Printer

Support ID: AV-56662
Product: AccountView Windows

AccountView PDF Printer

Hier vindt u antwoorden op vragen over de AccountView PDF Printer die vaak aan ons worden gesteld.

Om onderstaande stappen uit te voeren is ervaring vereist met het installeren van software en gevorderde kennis van Windows. Als u deze ervaring en kennis niet hebt, adviseren wij om deze stappen niet zelf uit te voeren maar hulp te vragen aan uw systeembeheerder of AccountView-leverancier.

  Installatie

 1. Hoe kan ik de AccountView PDF Printer (opnieuw) installeren?

  Algemeen gebruik

 2. Waar wordt de AccountView PDF Printer voor gebruikt?
 3. Hoe werkt de AccountView PDF Printer?
 4. Er worden geen PDF-documenten aangemaakt in AccountView.
 5. Ik kan de AccountView PDF Printer niet selecteren in AccountView.
 6. AccountView loopt vast bij het gebruik van de AccountView PDF Printer.

  Programmastoringen/-meldingen

 7. Er verschijnt een programmastoring in AccountView tijdens het afdrukken van het PDF-document.
 8. Ik krijg in AccountView de melding: 'Function argument value, type, or count is invalid'.
 9. Ik krijg in AccountView de melding: 'De driver van de PDF-printer kon niet worden geconfigureerd (1)'.
 10. Ik krijg de melding 'U kunt op dit moment geen PDF’s opslaan'.
 11. Ik krijg in AccountView de melding: 'This printer can only be used from within AccountView, error -30'.
 12. Ik krijg in AccountView de melding: 'Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander proces wordt gebruikt'.
 13. Ik krijg in AccountView de melding: 'The file being printed is already in PDF format. The print conversion will stop'.

1. Hoe kan ik de AccountView PDF Printer (opnieuw) installeren?

De AccountView PDF Printer is onderdeel van de AccountView-werkstationsinstallatie. Deze installatie is nodig om AccountView te kunnen opstarten. Wanneer u de AccountView PDF Printer opnieuw wilt installeren, om bijvoorbeeld een probleem in de installatie uit te sluiten, kunt u de stappen uitvoeren in 7. Er verschijnt een programmastoring in AccountView tijdens het afdrukken van het PDF-document.

De werkstationsinstallatie kunt u uitvoeren via de setup op de installatie-CD/DVD. De werkstationsinstallatie is ook beschikbaar in de vorm van een MSI-bestand, de runtime-installatie. Dit is een geautomatiseerde installatie met de Windows Installer. Deze installatie kunt u vinden in de map MSI op de installatie-CD/DVD of in de map WorkstationInstall in de installatiemap van AccountView.


2. Waar wordt de AccountView PDF Printer voor gebruikt?

De AccountView PDF Printer wordt in AccountView gebruikt om kopiedocumenten, elektronische documenten en rapporten aan te maken in het PDF-formaat. Van aangemaakte verkoopfacturen, bestelbonnen, pakbonnen en aanmaningen kunt u automatisch een kopiedocument bewaren, bijvoorbeeld een kopiefactuur. De kopiedocumenten worden niet afgedrukt, maar bewaard als PDF-bestand.

Bij het elektronisch versturen van documenten wordt de AccountView PDF Printer gebruikt om het rapport als PDF-bestand af te drukken dat vervolgens als bijlage wordt toegevoegd aan de e-mail.


3. Hoe werkt de AccountView PDF Printer?

De AccountView PDF Printer is voor het aanmaken van PDF-documenten afhankelijk van factoren in de omgeving waarin het programma wordt uitgevoerd. Zo is de AccountView PDF Printer afhankelijk van de geselecteerde printer in het afdrukdialoogvenster in AccountView. Uit de geselecteerde printer worden de gegevens en instellingen zoals het papierformaat en marges voor de printopdracht gebruikt voor het aanmaken van het PDF-document.


4. Er worden geen PDF-documenten aangemaakt in AccountView.

Controleer de instellingen voor het aanmaken van kopiedocumenten met behulp van de supportnote "Kopiedocumenten" en specifiek de verwijzing naar de map waar de kopiedocumenten van de betreffende administratie worden opgeslagen. Kies Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc om dit in de instellingen van de administratie na te gaan. Zorg ervoor dat via het map-pictogram het volledige netwerkpad (UNC-pad) wordt aangewezen en dat er lees- en schrijfrechten voor de ingelogde Windows-gebruiker op deze (gedeelde) map zijn ingesteld.

Wanneer bovenstaande handvat geen oplossing biedt, volg dan de stappen in 7. Er verschijnt een programmastoring in AccountView tijdens het afdrukken van het PDF-document.

Het is niet mogelijk om kopiedocumenten van elektronische documenten na het verwerken opnieuw aan te maken. Kopiedocumenten worden alleen tijdens het definitief verwerken aangemaakt. De enige mogelijkheid om de kopiedocumenten opnieuw aan te maken voor specifiek de verkoopfacturen is de huidige verkoopfactuur te crediteren en een herhalingsfactuur aanmaken. Kies Bestand > Handel > Verkoopfacturen en Document > Verkoopfactuur genereren om dit te doen.


5. Ik kan de AccountView PDF Printer niet selecteren in AccountView.

De AccountView PDF Printer is niet zichtbaar als keuze in de lijst met printers in AccountView. Het is namelijk niet mogelijk om de AccountView PDF Printer als gebruiker aan te sturen. Om vanuit AccountView rapporten in PDF-formaat af te drukken, kiest u in de afdrukdialoog de optie Opslaan als en het type PDF-bestand.


6. AccountView loopt vast bij het gebruik van de AccountView PDF Printer.

In AccountView wordt op verschillende momenten gebruikgemaakt van de AccountView PDF Printer. Wanneer dat precies gebeurt, leest u in 2. Waar wordt de AccountView PDF Printer voor gebruikt?.

De oorzaak van het vastlopen en/of het weergeven van de melding 'Reageert niet meer' bij het aanmaken van PDF-documenten vanuit AccountView is altijd een probleem met de printerpoortaanwijzing. Voor het gebruik van de AccountView PDF Printer zijn de volgende punten belangrijk om te weten:

 • Lokale printerpoort: Een lokale poort (AVPDF) gekoppeld in de printerinstellingen van AccountView PDF Printer. Tijdens de werkstationinstallatie wordt standaard de lokale printerpoort AVPDF gekoppeld aan de AccountView PDF Printer. Meer informatie hieronder vindt u in "AccountView PDF Printer in 64-bits omgevingen".

 • Documenten-map van de Windows-gebruiker: De map Documenten van de betreffende Windows-gebruiker is ingesteld op de standaardlocatie (C:\Users\%gebruikersnaam%\Documenten) of een volledig netwerkpad met voldoende lees- en schrijfrechten voor de Windows-gebruiker.

Als er in de omgeving gebruik wordt gemaakt van folder redirection (een netwerklocatie voor de map Documenten van de Windows-gebruiker in plaats van de standaardlocatie C:\Users\%gebruikersnaam%\Documenten) is het niet mogelijk om een printerbestand met dezelfde naam als de lokale printerpoort aan te maken in de map Documenten van de Windows-gebruiker waardoor AccountView vastloopt. Meer informatie over folder redirection vindt u in "Een map omleiden naar een nieuwe locatie".

Oplossing: Koppel de AccountView PDF Printer aan de lokale poort NUL:

Zorg dat er geen andere printers, zoals de Microsoft Office OneNote-printer, aan de poort NUL: zijn gekoppeld. Herstart de computer om de wijziging toe te passen. De poort NUL: in de AccountView PDF Printer zal opnieuw handmatig moeten worden aangewezen bij een herinstallatie of een update van AccountView. Zie voor meer informatie hierover ook "AccountView PDF Printer in 64-bits omgevingen - 3.1 Melding bij aanmaken van een lokale poort".


7. Er verschijnt een programmastoring in AccountView tijdens het afdrukken van het PDF-document.

Een programmastoring in AccountView bij het aanmaken van het PDF-document kan worden veroorzaakt door een probleem met de AccountView PDF Printer-installatie of een tekort aan rechten voor de ingelogde Windows-gebruiker. Met behulp van de volgende stappen kunt u dit oplossen:

Installatieprobleem

Een probleem in de installatie uitsluiten door de AccountView-runtime-installatie te verwijderen en opnieuw te installeren als beheerder:

 1. Verwijder de AccountView-runtime-installatie via de programma's en onderdelen in het Windows-configuratiescherm. Meer informatie vindt u in "Een programma repareren of verwijderen".

 2. Installeer daarna opnieuw de AccountView-runtime-installatie terwijl u bent ingelogd als Windows-gebruiker met beheerdersrechten. De AccountView-runtime-installatie kunt u vinden in de map MSI op de AccountView-installatie-CD/DVD of in de map WorkstationInstall in de hoofdmap van AccountView. Meer informatie over het inloggen als beheerder in Windows vindt u hier: "Hoe kan ik me aanmelden als administrator?"

Rechtenprobleem

 • Error opening PDF document”
 • "Error saving PDF document"

Een tekort aan Windows-rechten uitsluiten voor het aanmaken van PDF-documenten vanuit AccountView om ook de bovenstaande meldingen op te lossen.

 1. Controleer of er lees en schrijfrechten zijn voor de locaties beschreven in 11. Ik krijg in AccountView de melding: 'Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander proces wordt gebruikt'.

 2. Start AccountView op als gebruiker met beheerdersrechten door met de rechtermuisknop op de snelkoppeling te klikken en Run as Administrator te kiezen. Controleer of het afdrukken naar PDF of het definitief maken van de documenten succesvol is. Meer informatie over de optie Run as Administrator vindt u hier: "Configure Applications to Always Run as an Administrator".

  Het volledig uitsluiten van een oorzaak in de Windows-rechten kan worden gedaan door u aan te melden op de computer als Windows-gebruiker met beheerdersrechten, de lokale beheerder (Administrator). Start AccountView op en controleer of het afdrukken naar PDF of het definitief maken van de documenten dan wel succesvol is.

8. Ik krijg in AccountView de melding: 'Function argument value, type, or count is invalid'.

De melding 'Function argument value, type, or count is invalid' bij het aanmaken van een document in PDF-formaat vanuit AccountView treedt op door een probleem bij het ophalen van de informatie uit de geselecteerde printer in de afdrukdialoog. AccountView vraagt bij het aanmaken van een kopiedocument in PDF-formaat het papierformaat op uit de geselecteerde printer. Wanneer er een papierformaat is ingesteld in de eigenschappen van de geselecteerde printer dat niet wordt herkend of ondersteund door de AccountView PDF Printer, dan treedt deze melding op.

Om dit op te lossen zal in de eigenschappen van de geselecteerde printer het papierformaat moeten worden gewijzigd naar A4. Dit is mogelijk met de volgende stappen:

 1. Open Apparaten en printers via het configuratiescherm.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer die u gebruikt en klik vervolgens op Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
 3. Klik op Geavanceerd en klik onder Papier/Kwaliteit op Papierformaat.
 4. Klik op het gewenste papierformaat.

Controleer ook de voorkeursinstellingen van de printer waarin de voorkeur voor het papierformaat is vastgelegd dat wordt gebruikt bij elke printeropdracht met de volgende stappen:

 1. Open Apparaten en printers via het configuratiescherm.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer waarvoor u de voorkeursinstellingen wilt opgeven en klik op Eigenschappen van printer.
 3. Klik op de tab Geavanceerd op Standaardinstellingen.
 4. Klik op de tabs Indeling en Papier/Kwaliteit en klik op de knop Geavanceerd om alle beschikbare opties te bekijken en de gewenste standaardinstellingen op te geven.

Mocht de melding na deze stappen nog optreden, dan wordt aangeraden om een probleem in de printerdriver van de geselecteerde printer uit te sluiten door deze opnieuw te installeren of de printerdriver te updaten. Dit kan nog met de systeembeheerder worden besproken. De melding treedt niet op wanneer een andere geselecteerde printer wordt gekozen in de afdrukdialoog.


9. Ik krijg in AccountView de melding: 'De driver van de PDF-printer kon niet worden geconfigureerd (1)'.

Krijgt u deze melding in AccountView 9.4 of lager, dan adviseren we u eerst AccountView te updaten naar een nieuwere versie. In versie 9.4a en hoger kan de melding optreden door de volgende twee bekende oorzaken:

Windows 10 update

Een update naar Windows 10 vanaf een ouder besturingssysteem of een update in Windows 10 zelf, zoals de Windows 10 Jubileum Update geïnstalleerd via Windows Update, zorgt ervoor dat de melding kan optreden. De oplossing hiervoor is het verwijderen en opnieuw installeren van de AccountView-runtime-installatie via de programma's en onderdelen in het Windows-configuratiescherm. De stappen vindt u onder het kopje Installatieprobleem in 7. Er verschijnt een programmastoring in AccountView tijdens het afdrukken van het PDF-document.

Meer informatie over de ondersteuning van Windows 10 vindt u in: "Ondersteuning Windows 10".

Click-to-Run installatie van Office 2016

Een Click-to-Run installatie van Office 2016 wordt ondersteund vanaf AccountView versie 9.6 met Service Pack A. Werkt u niet met deze versie, dan adviseren we u AccountView te updaten naar versie 9.6 of hoger. U controleert via Help > Info met welke versie u werkt.

U moet deze oplossing in AccountView versie 9.6 met Service Pack A wel eerst inschakelen. Met onderstaande stappen zorgt u ervoor dat voor het aanmaken van PDF-documenten vanuit AccountView een andere registersleutel in Windows wordt gebruikt.

Let op: We raden deze oplossing niet aan als AccountView (ook) via een Terminal Server wordt opgestart.

 1. Open het bestand av.ini in de installatiemap van AccountView met Kladblok (Notepad).
 2. Kopieer onderstaande regels, plak deze onder aan in het bestand, en sla het bestand op.

  [pdf]
  use_current_user=.t.

 3. Herstart de computer(s) waar AccountView wordt opgestart.
 4. Start vervolgens AccountView eenmalig op als beheerder (druk op rechtermuisknop en kies de optie Run as Administrator).
 5. Druk met de optie Rapporten een willekeurig rapport af. Bijvoorbeeld:
  1. Kies Bestand Grootboek.
  2. Kies Rapporten Rekeningschema.
  3. Kies Volgende.
  4. Kies Opslaan als bij Actie.
  5. Kies Opslaan.
  6. Sla het bestand op als bestandstype PDF-bestand (*.pdf).

Meer informatie over de ondersteuning van Microsoft Office vindt u in: "Ondersteuning Microsoft Office".


10. Ik krijg de melding 'U kunt op dit moment geen PDF’s opslaan'.

Na een update van Windows 10 kunt u de AccountView PDF printer tijdelijk niet gebruiken en moet deze eerst worden gerepareerd. Om deze reparatie te kunnen uitvoeren hebt u beheerrechten nodig. Bent u niet als lokale administrator ingelogd op uw computer, dan zal AccountView vragen om de inloggegevens van de administrator. Vraag in dat geval uw systeembeheerder u hiermee te helpen.

Melding 'U kunt op dit moment geen PDF's opslaan' 


11. Ik krijg in AccountView de melding: 'This printer can only be used from within AccountView, error -30'.

De melding kan optreden wanneer de AccountView PDF printer via de optie Afdrukken in de afdrukdialoog wordt geselecteerd. De AccountView PDF Printer is standaard niet zichtbaar als keuze in de lijst met geselecteerde printers in AccountView en kan alleen aangestuurd worden door het programma zelf.

Krijgt u deze melding ook in andere situaties en werkt u in AccountView 9.4 of lager dan adviseren we u eerst AccountView te updaten naar versie 9.6 of hoger. In die versie kunt u de stappen volgen in 9. Ik krijg in AccountView de melding: 'De driver van de PDF-printer kon niet worden geconfigureerd (1)'.


12. Ik krijg in AccountView de melding: 'Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander proces wordt gebruikt'.

De melding 'Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander proces wordt gebruikt' (in het Engels is dit: 'The process cannot access the file because it is being used by another process') treedt over het algemeen op door een tekort aan rechten binnen Windows voor de ingelogde gebruiker.

Rechtenprobleem

Door de Windows-gebruiker lees- en schrijfrechten te geven op de volgende onderdelen kan dit worden opgelost:

 1. De map waar de kopiedocumenten van de betreffende administratie worden opgeslagen. Controleer dit in de instellingen van de administratie via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc.

 2. De documenten map van de Windows gebruiker (standaard is dit C:\Users\%gebruikersnaam%\Documenten). Zorg bij het gebruik van Folder Redirection voor dat de informatie wordt opgevolgd uit het kopje Folder Redirection in 6. AccountView loopt vast bij het gebruik van de AccountView PDF Printer.

Printerinstellingen

De melding kan ook optreden door het gebruik van de printerinstelling Enable advanced printing features. De optie wordt niet ondersteund door de AccountView PDF Printer. Daarom raden wij aan om de optie uit te zetten voor de geselecteerde printer in AccountView en de AccountView PDF Printer. Met de onderstaande stappen kunt u dat nagaan en indien nodig handmatig aanpassen:

 1. Start in Windows het overzicht met geïnstalleerde printers.
 2. Selecteer de AccountView PDF Printer.
 3. Druk op de rechtermuisknop en kies Printerproperties.
 4. Open de tab Advanced.
 5. Wanneer de optie Spool print documents so program finishes printing faster is geselecteerd, zal de optie Enable advanced printing features moeten worden uitgezet. 

13. Ik krijg in AccountView de melding: 'The file being printed is already in PDF format. The print conversion will stop'.

De melding 'The file being printed is already in PDF format. The print conversion will stop' kan optreden in versie 9.4 en lager doordat er tijdens het aanmaken van PDF-documenten vanuit AccountView een bestand in het PDF-formaat wordt geopend of wordt getoond in Adobe Reader.

De oorzaak voor deze melding is dat Adobe Reader het afdrukken naar PDF niet ondersteunt vanuit een andere applicatie. Wanneer er een PDF-document tijdens het aanmaken van PDF-documenten wordt geopend, ontstaat er een conflict waardoor er wordt geprobeerd om een PDF-document via de Adobe Reader aan te maken.

Dit is opgelost in AccountView versie 9.4a en hoger. In oudere versies is het noodzakelijk dat er geen bestanden in PDF-formaat worden geopend of getoond in Adobe Reader tijdens het verwerken van (elektronische) documenten in AccountView.