AccountView Support - Technische ondersteuning

Nieuwe printer gebruiken in AccountView

U hebt een nieuwe printer geïnstalleerd en tijdens het afdrukken in AccountView treedt één van de volgende problemen op:

 • Uw rapporten komen nog steeds uit de oude printer.
 • Er wordt een verkeerd papierformaat gebruikt.
 • Er treedt geen enkele verbetering ten opzichte van de oude situatie op.
 • Bij het afdrukken krijgt u de melding "Printerpoort is ongeldig"

Verklaring

AccountView bewaart de printerinstellingen op systeemniveau en eventuele afdrukvoorkeuren per gebruiker. Nadat u een nieuwe printer hebt geïnstalleerd, worden de oude instellingen nog steeds gebruikt.

Oplossing

Nadat u de nieuwe printer hebt geïnstalleerd, moet u de printerinstellingen wijzigen en de afdrukvoorkeuren van alle gebruikers leegmaken.

Doe per werkstation het volgende:

 1. Als u een netwerkprinter hebt, installeer dan de printerdriver.
 2. Stel in het besturingssysteem de nieuwe printer als standaardprinter in.
 3. Verwijder de oude (netwerk)printers in Windows die niet meer worden gebruikt.

Doe per gebruiker in AccountView het volgende:

 1. Log in als de gebruiker die afdrukproblemen heeft.
 2. Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Afdrukken.
 3. Kies Leegmaken als de optie Printervoorkeur per rapport en etiket bewaren is gemarkeerd.
 4. Kies OK.

Doe in de systeeminstellingen het volgende:

 1. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Algemeen
 2. Als bij Kopiedocumenten instellen achter Formaat de optie Printerbestand is geselecteerd, kies dan Instellingen.
 3. Wijzig de printer in uw nieuwe printer.

Doe per layout in AccountView het volgende:

 1. Open de layout.
 2. Kies Bestand > Pagina-instelling, en achtereenvolgens de tabs Uitvoer en Kopie.
 3. Wijzig de printer in uw nieuwe printer.

Meer informatie

Raadpleeg het hoofdstuk "Werken met AccountView" in uw AccountView-documentatie voor meer informatie over persoonlijke instellingen en printers. Daarnaast biedt de helpfunctie binnen AccountView (sneltoets F1) ook veel informatie over het venster of veld waarin u werkt.