AccountView Support - Integratie

Formaten bij tabel kopiëren via klembord

Wanneer u kiest voor de optie Bewerken > Tabel kopiëren in AccountView, worden de geselecteerde gegevens op het Windows klembord geplaatst. Vanaf versie 12.0 Service Pack E, heeft u meer keuzemogelijkheden voor het formaat waarin uw gegevens uit AccountView worden geëxporteerd. Hieronder beschrijven wij welke mogelijkheden dat zijn en waar deze voor dienen.

Via Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten > Tabel via klembord exporteren kunt u zelf aangeven op welke manier de gegevens op uw klembord moeten worden geplaatst.

AV264411-instellingen.png

Hieronder leggen wij u de specificaties per keuze uit. 

Optie 'Als Excel-formaat toevoegen aan klembord' 

Als u met Bewerken > Tabel kopiëren gegevens naar Excel wilt overbrengen, dan is het niet noodzakelijk dat u deze optie markeert. Wanneer u echter grote aantallen regels exporteert, dan komt dit de performance aanzienlijk ten goede. Let op: Markeer in dat geval niet de optie Als HTML-formaat toevoegen aan klembord.

Gebruikers worden hierop met de volgende melding geattendeerd als zij Bewerken > Tabel kopiëren kiezen, 10.000 of meer regels kopiëren èn de optie Als HTML-formaat toevoegen aan klembord hebben gemarkeerd:

AV264411-melding.png

Als de optie Als Excel-formaat toevoegen aan klembord is gemarkeerd, dan is het wel belangrijk dat de juiste driver is geïnstalleerd. Zie 1.4 op de volgende pagina voor meer informatie daarover.

Optie 'Als HTML-formaat toevoegen aan klembord'

Dit formaat hebt u in een aantal situaties nodig om gegevens vanuit AccountView (correct) naar een andere applicatie te kunnen exporteren. Bijvoorbeeld om gegevens in Google Sheets te kunnen plakken. Een ander voorbeeld is dat u hiermee notitievelden naar een doelapplicatie kunt overbrengen in een situatie waarbij AccountView remote wordt gestart, terwijl de applicatie waarin wordt geplakt, op een andere locatie draait.

Als deze optie is gemarkeerd, dan worden nog twee instellingen (die al bestonden) actief:

  • Interfacetaal of landinstelling van doelapplicatie: Hiermee wordt een consistente en correcte datumnotatie van datumvelden verkregen en worden ook de gewenste decimaal- en duizendscheidingstekens gebruikt.
  • Doelapplicatie is Google Sheets: Deze optie spreekt voor zich.