AccountView Support - Integratie

Integratiemogelijkheden in AccountView

AccountView biedt u verschillende mogelijkheden om gegevens te importeren en te exporteren. In deze supportnote leest u over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende aandachtspunten.

 1. Importeren en exporteren van gegevens via een bestand
  1.1 Gegevens uit een bestand importeren in AccountView
  1.2 Gegevens naar een bestand exporteren vanuit AccountView
  1.3 Bestandstypen in AccountView
  1.4 Aandachtspunten voor het formaat Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)
 2. COM-koppeling
 3. AccountView .NET Backoffice Server
 4. ODBC- en OLE DB-koppeling
 5. AccountView.Net API-koppeling

1. Importeren en exporteren van gegevens via een bestand

1.1 Gegevens uit een bestand importeren in AccountView

Dit is mogelijk met de modules Mutatie-import en Stamgegevens-import. U leest meer over de werkwijze in "Gegevens importeren in AccountView".

1.2 Gegevens naar een bestand exporteren vanuit AccountView

Dit is mogelijk vanuit elke AccountView-uitvoering. De werkwijze leest u in "Gegevens exporteren vanuit AccountView".

1.3 Bestandstypen in AccountView

De volgende bestandstypen zijn beschikbaar in AccountView voor het importeren en het exporteren:

Formaat

Omschrijving

Microsoft Excel (*.xls)

Spreadsheetformaat voor Microsoft Excel. Kan direct worden geopend met Microsoft Excel. Het xls-formaat is beperkt tot 65.536 regels.

Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)

Spreadsheetformaat voor Microsoft Excel 2007.

Microsoft Visual FoxPro (*.dbf)

Relationeel databaseformaat dat direct kan worden ingelezen in een groot aantal Microsoft-toepassingen, waaronder Microsoft Office en SQL Server.

XML (*.xml)

XML (eXtensible Markup Language) is een gestandaardiseerd gegevensformaat voor koppelingen tussen verschillende toepassingen, omdat het zowel de gegevensbeschrijving (metadata) als de gegevens bevat. Voor dit formaat zijn aanvullende exportopties beschikbaar.

CSV (Comma Delimited) (*.txt)

CSV-bestanden (Comma Separated Values) zijn tekstbestanden die kunnen worden ingelezen door veel pakketten. Velden worden gescheiden door komma's en elk record begint op een nieuwe regel. De eerste regel bevat de veldnamen in hoofdletters.

Text (Delimited) (*.txt)

Tekstformaat waarin gebruikers zelf kunnen opgeven welk veldscheidingsteken wordt gebruikt. In tegenstelling tot het CSV-formaat worden er geen veldnamen in de eerste regel geëxporteerd.

Text (Fixed Width) (*.txt)

Tekstformaat waar elk veld een vaste breedte heeft, en elk record op een nieuwe regel begint.

Microsoft Word (*.doc)

Samenvoegbestandsformaat voor Microsoft Word. Geschikt als gegevensbron voor een samenvoegbrief (mailing) in Microsoft Word. Het veldscheidingsteken wordt automatisch bepaald aan de hand van de Windows-systeeminstellingen van het werkstation. In Nederland wordt bijvoorbeeld de puntkomma in plaats van de komma gebruikt.

WordPerfect (*.txt)

Samenvoegbestandsformaat voor WordPerfect. Geschikt als gegevensbron voor een samenvoegbrief (mailing) in WordPerfect.

Lotus 1-2-3 (*.wk1)

Spreadsheetformaat voor Lotus 1-2-3. Dit formaat is lang het standaarduitwisselingsformaat voor spreadsheets geweest.

dBASE (*.dbf)

Relationeel databaseformaat dat wordt gebruikt in een groot aantal bedrijfstoepassingen. Het verschil tussen FoxPro en dBase is de structuur van memobestanden. Kies dit formaat indien u exporteert naar Clipper of dBase, om problemen met de memobestanden te voorkomen.

1.4 Aandachtspunten voor het formaat Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)

Dit zijn de vereisten bij het gebruik van het bestandstype Microsoft Excel 2007 (*.xlsx) en integratie met Microsoft Office algemeen. Zie ook onze pagina Ondersteuning van Microsoft Office.

 • Versie : Microsoft Office 2007 of hoger moet zijn geïnstalleerd op de computer waar AccountView wordt gestart.
 • 32 bits: Er dient een 32 bits cliënt van Office te zijn geïnstalleerd. Hier leest u hoe u dit kunt nagaan Hoe kan ik zien welke versie van Office ik gebruik? 
 • Access: De integratie is afhankelijk van componenten in Microsoft Access voor het uitlezen van de informatie in AccountView en de herkenning van nieuwe Excel-bestandsformaten.

Indien Microsoft Access geen onderdeel is van de Microsoft Office (365)-licentie of niet is geïnstalleerd als onderdeel van Microsoft Office, dan kan deze melding optreden na het selecteren van het bestandstype Microsoft Excel 2007 (*.xlsx):

"U kunt Excel 2007-bestanden alleen importeren als de importdefinitie het gegevenstype Microsoft Excel-bestanden (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) is geselecteerd. Installeer de driver: 2007 Office System Driver"

De oplossing hiervoor is het installeren van Microsoft Access-componenten op de computer waar AccountView wordt gestart. Afhankelijk van de versie van Microsoft Office kan de bijbehorende installatie vanaf de Microsoft-website worden opgehaald.

Vanaf Office versie 2013: Microsoft Access 2013 Runtime - 32 bits (x86)

2. COM-koppeling

Met de module AccountView COM Client Access Licence is het mogelijk om een branche-oplossing te koppelen met AccountView. De communicatie verloopt via de Windows COM-techniek. Op onze website vindt u meer informatie over het registreren van de COM-koppeling.

3. AccountView .NET Backoffice Server

Met de module AccountView .NET Backoffice Server is het mogelijk om gegevens en commando's afkomstig vanuit nagenoeg elke toepassing in AccountView te verwerken. Deze module bevat de mogelijkheid om de AccountView Backoffice Server Service te installeren. Dit is een Windows service voor het automatisch verwerken van berichten of het aanspreken van webservices.

De communicatie met de AccountView Backoffice Server Service verloopt via XML-berichten of AVS-scripts in ASCII-formaat. Met de AccountView Backoffice Server Service kunnen één of meer AccountView-processen worden gestart voor het verwerken van de berichten.

4. ODBC- en OLE DB-koppeling

Informatie over deze manier van koppelen vindt u in “Dynamische koppelingen met de AccountView-database inrichten”.

5. AccountView.Net API-koppeling

De AccountView.Net API-koppeling stelt online-applicaties in staat om AccountView-administraties veilig via internet te benaderen. Alle informatie vindt u in "AccountView.Net-apps inrichten".