Integratie en koppelen

Gegevens importeren in AccountView

Support ID: AV-264411
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U vraagt zich af welke mogelijkheden er zijn om handmatig gegevens in AccountView te importeren. Deze supportnote beschrijft de mogelijkheden en aandachtspunten voor het importeren.

Mogelijkheden

Het importeren van gegevens in AccountView is op verschillende manieren mogelijk met de module Mutatie-import: via dagboekberichten, importdefinities of mutaties in vast formaat. Met de module Stamgegevens import is alleen een import via een importdefinitie mogelijk.

De beschikbare bestandstypen voor het importeren van gegevens leest u in Integratiemogelijkheden in AccountView - 1.3 Bestandstypen in AccountView.

Beide modules maken de optie Document > Importeren > Importdefinitie aanmaken beschikbaar in het venster Bestand > Administraties. Als uw licentie geen importmodules bevat, dan kunt u deze aanschaffen via uw AccountView-leverancier of via de selfservice in AccountView via Opties > Extra modules bestellen.

Ondersteuning

De mogelijkheden en stappen voor het importeren van gegevens leest u in de helpfunctie van AccountView. Voor ondersteuning bij het importeren van gegevens is uw AccountView-leverancier uw aanspreekpunt. Welke ondersteuning Visma u biedt, leest u in Voorwaarden voor ondersteuning.

De drie manieren om gegevens te importeren vindt u hieronder verder toegelicht:

  1. Importdefinitie aanmaken
  2. Dagboekberichten importeren
  3. Mutaties in vast formaat

1. Importdefinitie aanmaken

Een importdefinitie wordt gebruikt om de koppeling te maken tussen de velden in het bronbestand en de velden in AccountView. Daarbij is het mogelijk transformaties toe te passen om de brongegevens te transformeren tot gegevens in AccountView-formaat, met het juiste type en de juiste lengte.

In sommige gevallen moeten gegevens in twee AccountView-tabellen worden geïmporteerd. Dit geldt met name voor het importeren van mutaties.

Informatie over het inrichten en werken met importdefinities leest u via de helpfunctie in AccountView. Kies Help > Onderwerp (F1) en daarna Koppelen, aanpassen en uitbreiden > Developer’s Guide > Stamgegevens- en mutatie-import > Gegevens in AccountView importeren.

2. Dagboekberichten importeren

Dagboekberichten worden vooral gebruikt bij gegevensuitwisseling met andere producten en diensten en zijn op systeem- of administratieniveau te importeren. Importeren op systeemniveau is mogelijk voor de typen Scanboeken, eVerbinding en AutoInvoice. In de toekomst zal importeren op systeemniveau ook mogelijk worden voor andere berichttypen.

U kunt dagboekberichten importeren voor de volgende berichttypen (afhankelijk van uw modulesamenstelling):

  • EDI-Circle
  • CaseWare
  • Standaard in- en verkoopmutaties
  • Standaardmemoriaalmutaties
  • Standaardbank- en kasmutaties
  • UBL Factuur 2.0
  • AccountView Nmbrs-posten

U kunt zonder dat u over uitbreidingsmodules beschikt, berichten van de typen Standaard in-en verkoopmutaties, Standaardmemoriaalmutaties, Standaardbank- en kasmutaties en UBL Factuur 2.0 importeren.

Voor meer informatie over deze functionaliteit kunt u de helpfunctie in AccountView raadplegen. Kies Help > Onderwerp (F1) en daarna Algemeen > Team, Business, Solo en relatiebeheer > Dagboekberichten > Werkwijze dagboekberichten > Dagboekberichten importeren.

3. Mutaties in vast formaat

Deze optie biedt minder flexibiliteit dan de overige manieren om gegevens in AccountView te importeren, maar is minder complex en sneller te implementeren.

Mutaties in vast formaat importeert u via Document > Importeren > Dagboekbladzijden. U hoeft daarvoor geen importdefinitie in AccountView vast te leggen; u zorgt er zelf voor dat het te importeren bestand voldoet aan het vaste formaat.

Voor meer informatie over deze functionaliteit kunt u de helpfunctie in AccountView raadplegen. Kies voor Help > Onderwerp (F1) en daarna Koppelen, aanpassen en uitbreiden > Developer’s Guide > Stamgegevens- en mutatie-import > Mutaties in vast formaat in dagboekbladzijden importeren.