AccountView Support - Integratie

Gegevens importeren in AccountView

U vraagt zich af welke mogelijkheden er zijn om als gebruiker gegevens in AccountView te importeren. Deze supportnote beschrijft de mogelijkheden en aandachtspunten voor het importeren via de modules Mutatie-import en Stamgegevens-import. Voor andere mogelijkheden kijkt u ook op onze pagina Integratiemogelijkheden in Accountview.

Wat kunt u verwachten van Mutatie-import en Stamgegevens-import

Wanneer u beschikt over deze modules, hebt u uitgebreide importmogelijkheden in AccountView. De modules bieden een veelzijdige interface of gebruikerswizard voor het creëren van een onbeperkt aantal importdefinities of importsjablonen. Wanneer de definitie tot stand is gebracht, kunt u er - via een menuoptie - gegevens mee importeren. Zo maakt u bijvoorbeeld eenmalig een definitie voor het periodiek inlezen van uw loonjournaalposten en een definitie voor het inlezen van uw verkoopfacturen uit een ander softwarepakket. Vervolgens kunt u deze periodiek gebruiken om de gegevens in te lezen.

Met de module Mutatie-import kunt u mutaties inlezen via de opties importdefinities, dagboekberichten of mutaties in vast formaat.
Met de module Stamgegevens-import leest u gegevens zoals debiteuren in. Dit kan alleen via een importdefinitie.

De beschikbare bestandstypen voor het importeren van gegevens staan in Integratiemogelijkheden in AccountView - 1.3 Bestandstypen in AccountView.

Beide modules maken de optie Document > Importeren > Importdefinitie aanmaken beschikbaar in het venster Administraties.

De drie manieren om gegevens te importeren, worden hierna verder toegelicht:

  1. Importdefinities aanmaken
  2. Dagboekberichten importeren
  3. Mutaties in vast formaat

1. Importdefinities aanmaken

Een importdefinitie wordt gebruikt om een koppeling te maken tussen de velden in het bronbestand en de velden in AccountView. Daarbij is het mogelijk transformaties toe te passen om de brongegevens te transformeren tot gegevens in AccountView-formaat, met het juiste type en de juiste lengte.

In sommige gevallen moeten gegevens in twee AccountView-tabellen worden geïmporteerd. Dit geldt met name voor het importeren van mutaties.

Informatie over het inrichten en werken met importdefinities leest u in de helpinformatie van AccountView. Kies Help > Onderwerp (F1) en daarna Koppelen, aanpassen en uitbreiden > Developer’s Guide > Stamgegevens- en mutatie-import > Gegevens in AccountView importeren.

2. Dagboekberichten importeren

Dagboekberichten worden vooral gebruikt bij gegevensuitwisseling met andere producten en diensten en zijn op systeem- of administratieniveau te importeren. Importeren op systeemniveau is mogelijk voor de typen Scanboeken, eVerbinding en AutoInvoice. In de toekomst zal importeren op systeemniveau ook mogelijk worden voor andere berichttypen.

U kunt dagboekberichten importeren voor de volgende berichttypen (afhankelijk van uw modulesamenstelling):

  • EDI-Circle
  • CaseWare
  • Standaard in- en verkoopmutaties
  • Standaardmemoriaalmutaties
  • Standaardbank- en kasmutaties
  • UBL Factuur 2.0
  • AccountView Nmbrs-posten

U kunt, zonder dat u over uitbreidingsmodules beschikt, berichten van de typen Standaard inkoop- en verkoopmutaties, Standaard memoriaalmutaties, Standaardbank- en kasmutaties en UBL Factuur 2.0 importeren.

Voor meer informatie over deze functionaliteit kunt u de helpinformatie van AccountView raadplegen. Kies Help > Onderwerp (F1) en daarna Algemeen > Team, Business, Solo en relatiebeheer > Dagboekberichten en boekingsvoorstellen > Werkwijze dagboekberichten en boekingsvoorstellen > Dagboekberichten en boekingsvoorstellen importeren in AccountView.

3. Mutaties in vast formaat

Deze optie biedt minder flexibiliteit dan de overige manieren om gegevens in AccountView te importeren, maar is minder complex en sneller te implementeren.

Mutaties in vast formaat importeert u via Document > Importeren > Dagboekbladzijden. U hoeft daarvoor geen importdefinitie in AccountView vast te leggen; u zorgt er zelf voor dat het te importeren bestand voldoet aan het vaste formaat.

Voor meer informatie over deze functionaliteit kunt u de helpinformatie van AccountView raadplegen. Kies Help > Onderwerp (F1) en daarna Koppelen, aanpassen en uitbreiden > Developer’s Guide > Stamgegevens- en mutatie-import > Mutaties in vast formaat in dagboekbladzijden importeren.

Meer informatie en ondersteuning

De mogelijkheden en stappen voor het importeren van gegevens leest u in de helpinformatie van AccountView. Voor ondersteuning bij het importeren van gegevens is uw AccountView-leverancier uw aanspreekpunt. Dit omdat een importdefinitie maken in sommige gevallen complex kan zijn. Als uw licentie geen importmodules bevat, dan kunt u deze aanschaffen via uw AccountView-leverancier of via de selfservice in AccountView via Opties > Extra modules bestellen.