AccountView Support - Integratie

Gegevens importeren en exporteren via de gebruikersinterface van AccountView

U kunt als gebruiker gegevens uit AccountView exporteren bijvoorbeeld naar Excel of naar een csv bestand. In onderliggende supportnotes leest u alles over de functionaliteit, de voorwaarden en eventuele problemen waar u tegen aan kunt lopen en hoe u deze op kunt lossen.