AccountView Support - Technische ondersteuning

Netwerkrechten controleren

In AccountView krijgt u consequent één van de onderstaande meldingen:

 • "File access is denied"
 • "Bestand … kan niet exclusief worden geopend"
 • "File … cannot be opened. It is read-only"
 • “Administratie wordt voor alleen lezen geopend”

Verklaring

U start AccountView op uw werkstation vanaf een netwerklocatie op de server. Voor het starten van AccountView is het noodzakelijk dat de Windows-gebruiker lees- en schrijfrechten heeft op de netwerklocatie waar AccountView is geïnstalleerd, inclusief alle onderliggende mappen en de administratiemappen. Als niet alle noodzakelijke Windows-rechten aan een gebruiker zijn toegekend kunnen de bovenstaande meldingen optreden.

Oplossing

Neem contact op met uw systeem- of netwerkbeheerder voor het controleren en instellen van de rechten.

 1. Windows-rechten aanpassen
 2. Uitsluiten van Windows-rechten
 3. Uitgebreide Toegangsbeveiliging III

Windows-rechten aanpassen

Controleer via de Windows Verkenner of u lees- en schrijfrechten hebt op de AccountView programmabestanden en systeemtabellen:

Kies Help > Info en noteer de locaties:

 1. Programmabestanden:        __________________________________
 2. Systeemtabellen:                 __________________________________

Kies Bestand > Administraties en noteer de locatie van de administraties in de kolom Map administratie:

    3. Administratiemappen:          __________________________________

Open de Windows verkenner en open de genoteerde mappen. Volg de stappen in “Machtigingen voor bestanden en mappen instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen” om voor deze locaties de lees- en schrijfrechten te controleren voor de huidige Windows gebruiker. 

Uitsluiten van Windows-rechten

Onvoldoende Windows-rechten zijn in sommige gevallen vanwege een complexe inrichting, groepsbeleid of onverwachte wijzigingen lastig uit te sluiten. De onderstaande mogelijkheden zijn beschikbaar om een tekort aan Windows rechten in AccountView uit te sluiten:

 1. Voeg tijdelijk voor het testen de gebruiker “Iedereen” of “Everyone” toe in de sharemachtigingen en NTFS-machtigingen. Zie voor de verschillen hierin ook: "Sharemachtigingen en NTFS-machtigingen op een bestandsserver". Dit zorgt ervoor dat alle gebruikers toegang hebben tot deze locaties. Het is daarom belangrijk om dit enkel te testen en na afloop de gebruiker “Iedereen” of “Everyone” te verwijderen.

  1. Het toekennen van lees- en schrijfrechten in de sharemachtigingen van de gedeelde map(pen) met de programmabestanden, systeemtabellen en administratiemappen van AccountView op de fileserver:

   Open Computerbeheer op de fileserver en open de gedeelde map(pen) van AccountView. Volg de stappen in “Machtigingen voor gedeelde mappen instellen” om voor de bovenstaande locaties de gebruiker “Iedereen” of “Everyone” toe te voegen en de lees- en schrijfrechten toe te kennen. Sla de wijzigingen op.

  2. Het toekennen van lees- en schrijfrechten in de NTFS-machtigingen van de AccountView map op de lokale map(pen) met de programmabestanden, systeemtabellen en administratiemappen op de fileserver:

   Open de Windows verkenner en open de genoteerde mappen. Volg de stappen in “Machtigingen voor bestanden en mappen instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen” om voor de bovenstaande locaties de gebruiker “Iedereen” of “Everyone” toe te voegen en de lees- en schrijfrechten toe te kennen. Sla de wijzigingen op.

 2. Start AccountView op als gebruiker met beheerdersrechten door met de rechtermuisknop op de snelkoppeling te klikken en Run as Administrator (Als administrator uitvoeren).

Uitgebreide Toegangsbeveiliging III

Met de module Uitgebreide toegangsbeveiliging III kunt u gebruik maken van een imitatiegebruiker om te voorkomen dat netwerkgebruikers buiten AccountView om toegang kunnen krijgen tot administratiegegevens. Er dient hiervoor één netwerkgebruiker (de imitatiegebruiker) aangemaakt te worden waar bepaalde Windows-rechten aan toegekend moeten worden.

Op de volgende locaties moeten lees- en schrijfrechten aanwezig zijn wanneer u gebruik maakt van imitatie:

 1. Benodigde Windows-rechten voor de imitatiegebruiker:
  1. De map SYS_VFP in de map met de systeemtabellen (Help > Info)
  2. Administratiemap (Bestand > Administraties)
  3. De map met de tijdelijke bestanden op elk werkstation (Help > Info)

 2. Benodigde Windows-rechten voor de gebruikers die AccountView opstarten:
  1. Programmabestanden (Help > Info)
  2. Systeemtabellen (Help > Info)

Voor de gebruikers die AccountView opstarten kunnen hierna de rechten op de map SYS_VFP en de administratiemappen ontnomen worden, zodat deze mappen niet meer buiten AccountView om te benaderen zijn.