AccountView Support - Technische ondersteuning

Problemen bij het afdrukken vanuit AccountView

U kunt uw computer of netwerk uitbreiden met allerlei randapparatuur. In de praktijk blijkt dat hoe meer randapparatuur er is aangesloten, hoe meer er ook mis kan gaan. Dat geldt ook voor printers. Hieronder een paar veel voorkomende vragen over printers.

 1. Afdrukken niet mogelijk na installatie/update?
 2. Afdruk komt niet uit de juiste printer.
 3. Mijn printer werkt in geen enkele applicatie.
 4. Het opvragen van een rapport of het afdrukken duurt erg lang in AccountView.
 5. Ik krijg bij het afdrukken in AccountView de melding "Invalid path or file name".

1. Afdrukken niet mogelijk na installatie/update?

Eén van de stappen na een installatie of update is het invoeren van uw licentiegegevens. Als u deze stap hebt overgeslagen, is het nog niet mogelijk om af te drukken in AccountView. Zo voert u de licentiegegevens in:

 1. Start AccountView.
 2. Kies Opties > Licentiegegevens.
 3. Voer de licentiegegevens in. Dit kan handmatig of door alles in het PDF-document met de licentiegegevens te kopieren en de knop Plakken vanaf klembord te kiezen.
 4. Kies OK om de ingevoerde licentiegegevens te bevestigen.

2. Afdruk komt niet uit de juiste printer.

Afdrukvoorkeuren van een gebruiker kunnen in AccountView worden bewaard. Als u een nieuwe printer hebt en u hebt ervoor gekozen om afdrukvoorkeuren per gebruiker te bewaren, dan kunt u deze afdrukvoorkeuren per gebruiker leegmaken via Opties > Instellingen > Persoonlijk > Afdrukken en de knop Leegmaken.

Zie voor meer printerinstellingen in AccountView ook de supportnote: "Nieuwe printer gebruiken in AccountView".


3. Het opvragen van een rapport of het afdrukken duurt erg lang in AccountView.

AccountView maakt voor het afdrukken, het opvragen van het afdrukvoorbeeld, het opvragen van rapporten of het definitief maken van documenten in AccountView (facturen, pakbonnen, aanmaningen, enzovoort) gebruik van de printers in Windows. Deze worden altijd opgevraagd wanneer u in AccountView de optie Rapporten kiest. Wanneer er bepaalde oude printers in Windows aanwezig zijn die nog verwijzen naar een netwerklocatie die niet meer bestaat, dan kan dit voor vertraging zorgen.

Om dit op te lossen zullen de oude printers in Windows die nog verwijzen naar een ongeldige of niet meer bestaande netwerklocatie verwijderd moeten worden in Windows. Mocht het probleem daarna nog steeds optreden, dan kunnen in AccountView nog de printervoorkeuren worden leeggemaakt die misschien worden bewaard per etiket en rapport. Kies daarvoor Opties > Instellingen > Persoonlijk > Afdrukken en de knop Leegmaken.


4. Mijn printer werkt in geen enkele applicatie.

Dit is een probleem binnen uw besturingssysteem. Windows heeft een goede helpfunctie voor het oplossen van dit soort problemen, de zogenaamde Troubleshooting. Zie ook: "Printerproblemen oplossen in Windows".


5. Ik krijg bij het afdrukken in AccountView de melding "Invalid path or file name".

De melding "Invalid path or file name" bij het afdrukken van een rapport in AccountView komt uit Windows en verschijnt op het moment van het opvragen van de geselecteerde Windows printer in AccountView. De oorzaak van de melding is een foutieve naam van de geselecteerde printer in Windows. De naam van de printer kan te lang zijn (meer dan 40 tekens) of speciale tekens bevatten.

Om dit op te lossen zal de printernaam aangepast moeten worden met de volgende stappen:

 1. Start in Windows het overzicht met geïnstalleerde printers.
 2. Selecteer de printer die u in AccountView hebt aangewezen.
 3. Druk op de rechtermuisknop en kies Printer properties.
 4. Wijzig in het tabblad Algemeen de naam van de printer naar een korte naam zonder speciale tekens.

Verschijnt de melding nog steeds na het aanpassen van de printernaam, dan kunt u overwegen de printer te verwijderen en opnieuw te installeren met "Een printer toevoegen of verwijderen".