Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Up & Go projecten en uren - binnen twee dagen met de basisprocessen aan de slag

De aanschaf van software is voor veel organisaties spannend. Sluit de software echt aan bij uw bedrijfsprocessen? En hoe lang duurt de implementatie van het nieuwe pakket?

De Up & Go projecten en uren zorgt ervoor dat:

  • U gegarandeerd binnen twee dagen aan de slag bent met de basisprocessen van de projectadministratie. 
  • U een inrichting hebt voor de software die zich al heeft bewezen bij uw collega’s in de branche.  
  • U alle instructies om met de software te werken direct op papier hebt. 
  • Uw medewerkers eenvoudig aan de slag kunnen door bedieningsmenu’s ingericht op basis van hun rol binnen de organisatie. 
  • Uw medewerkers instructiefilmpjes en gratis webinars bekijken en volgen om nog beter met de software om te gaan. 
  • U aan de hand van een checklist weet wat u van de implementaie kunt verwachten en dit ook achteraf kunt toetsen. 
  • U sneller vervolgstappen kunt automatiseren en optimaliseren omdat de basisprocessen vlot op orde zijn.

Programma afgestemd op uw branche

Iedere branche gaat op haar eigen manier om met projecten. In de ene branche wordt gestuurd op fases terwijl in de andere branche de werkzaamheden of de individuele medewerkers de boventoon voeren. Daarom hebben wij per branche een Up & Go projecten en uren ontwikkeld. Deze Up & Go is gebaseerd op ervaringen van organisaties in uw branche die al langere tijd met AccountView werken.

Standaardinstructies eenvoudig aan te passen aan de organisatie

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen eenvoudig op dezelfde manier de software gebruikt? De inrichting van de software is daarvoor een eerste stap, maar instructies voor goed gebruik zijn nog veel belangrijker. Om ervoor te zorgen dat u de instructies voor uw organisatie snel op orde hebt, zijn er standaardinstructietemplates beschikbaar, die u zelf kunt aanvullen met uw eigen voorbeelden. De stappen zijn beschreven, u vult de rest in.

Direct aan de slag met ingericht navigatievenster

Hoe vinden uw medewerkers nu snel en eenvoudig hun weg in het pakket? De instructies helpen uw medewerkers om de zaken op de juiste manier uit te voeren, maar na een of twee keer moeten de handelingen duidelijk zijn. Het ingerichte navigatievenster geeft deze stappen allemaal weer, zodat uw medewerkers met één druk op de knop de juiste zaken kunnen benaderen en afhandelen.

Instructiefilmpjes en webinars ter ondersteuning

De consultant geeft uitleg en uw medewerkers hebben de instructies maar wat als u morgen of volgende maand nog een keer wilt zien hoe iets ook alweer ging in AccountView? Om uw kennis bij te spijkeren of op te frissen bieden wij filmpjes en wekelijkse/maandelijkse webinars aan. Kosteloos en vanaf uw eigen werkplek!

Checklist: wat mag u van de basisimplementatie verwachten?

Wat kunt u nu na twee dagen implementatie verwachten? Bij de Up & Go wordt dit in een checklist aangegeven. Deze checklist neemt u met de consultant vooraf en na afronding van de implementatie door. U tekent deze pas, samen met de consultant, als u er beiden van overtuigd bent dat de zaken uit de checklist ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en overgedragen.

Sneller vervolgstappen maken om nog meer uit uw software te halen

Binnen organisaties zien we op het gebied van automatisering altijd een groeiproces van registreren naar rapporteren en signaleren. Als u het registreren snel op orde hebt, kunt u zich bezighouden met het rapporteren en signaleren waardoor u echt rendement uit de software haalt.