Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Not-for-profitinstellingen - financiële verantwoording en accountantsverklaring altijd binnen bereik


Uw controller beschikbaar als uw financieel adviseur

Voor de controller van een not-for-profitinstelling is de onderbouwing van kosten en opbrengsten nog essentiëler dan bij andere organisaties. Dat is niet alleen een verantwoording intern, maar vooral ook de verantwoording aan de subsidieverstrekkers.
Was de controller in het verleden vooral bezig met aansluiting zoeken tussen de projectadministratie en de financiële administratie, met AccountView is dat niet meer nodig. Door de volledige integratie van deze twee administraties is de aansluiting er altijd. Met de standaardrapportage is de onderbouwing van het grootboek snel compleet. Er blijft dus meer tijd over voor andere zaken. Zo kan de controller per project uitgebreide rapportage opstellen om de accountantsverklaring te verkrijgen, of inschatten of de werkelijke kosten nog in de pas lopen met de ontvangen subsidies.

Betrouwbare financiële verantwoording in een handomdraai

Bij not-for-profitinstellingen kijkt iedereen mee naar de financiële resultaten en vooral de financiële verantwoording van de organisatie. Regelmatig komen stichtingen in het nieuws omdat de verantwoording van financiële gelden niet op de juiste manier heeft plaatsgevonden of omdat geld aan de strijkstok is blijven hangen. De eisen van overheid en subsidieverstrekkers worden steeds hoger. Met AccountView is dit voor u geen enkel probleem. Het merendeel van de not-for-profitinstellingen in Nederland werkt met AccountView juist om die reden. U hebt door de volledige integratie voortdurend aansluiting tussen de financiële administratie en de projectadministratie. Dit ziet u direct terug op het scherm of in rapportvorm.

Betrouwbare financiële verantwoording voor not-for-profitinstellingen door voortdurende aansluiting

De controller heeft direct zicht op de aansluiting tussen de financiële administratie en de projectadministratie, zelfs op het scherm.

Accountantsverklaring in een mum van tijd door projectrapportage

U hebt per project een accountantsverklaring nodig om aan te tonen dat u de verstrekte subsidie op de juiste manier hebt besteed. In AccountView beschikt u met één druk op de knop over de onderbouwing van uw projecten. U ziet eenvoudig hoe de projectkosten en projectopbrengsten zijn opgebouwd op basis van de verschillende projectonderdelen en waar dit in de financiële administratie is terug te vinden.

Zo zegt Stichting SOA Aids die al geruime tijd met AccountView werkt: “Dankzij AccountView voldoen we aan de behoefte aan financieel inzicht zonder onze missie uit het oog te verliezen.”

Tijdig risico’s signaleren en voorzorgsmaatregelen nemen

Als not-for-profitinstelling kunt u niet meer geld besteden dan dat u van de subsidieverstrekkers hebt ontvangen. U moet dus voortdurend in de gaten houden hoe de gemaakte kosten zich verhouden tot de ontvangen subsidie en in hoeverre het project al gereed is. U wilt de risico’s inschatten dat u uw budget gaat overschrijden, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Moet u de subsidieverstrekker op de hoogte te stellen en meer subsidie vragen of de zaken anders aanpakken om kosten te besparen? AccountView helpt u niet alleen deze risico’s inzichtelijk te maken, maar geeft u ook een toelichting hoe u deze onderdelen kunt verbeteren. Samen met uw controller bent u uiteraard degene die de risico’s juist kan interpreteren en eventuele maatregelen in gang kan zetten.

Ook voor Omroep MAX, klant van ASC, was AccountView de oplossing: “Wij wilden meer inzicht in het eigen reilen en zeilen, zoals de kosten en opbrengsten per programma. Daarbij wilden we graag terugzien of het gaat om televisie, radio, internet of overige activiteiten. Met AccountView is de administratie nu zo ingericht dat ieder programma een project is en de verschillende afdelingen door kostenplaatsen worden vertegenwoordigd. Hierdoor hebben we op ieder moment grip vanuit alle invalshoeken.”

Meer informatie over financiële verantwoording en accountantsverklaring voor not-for-profitinstellingen:

Wilt u weten hoe de AccountView-software van Visma ook uw not-for-profitinstelling kan helpen met uitgebreide rapportage voor de financiële verantwoording en accountantsverklaring per project? Vraag dan 'meer informatie' aan. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk vrijblijvend inventariserend gesprek, telefoon 020 – 355 29 10.