Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Consultancy- en adviesorganisaties - altijd de juiste managementinformatie en onderhanden werk onder controle

Uw controller beschikbaar als financieel adviseur

Was het in het verleden ook voor uw consultancy- of adviesorganisatie zo dat de controller vooral bezig was met aansluiting zoeken tussen de projectadministratie en de financiële administratie, met AccountView is dat niet meer nodig. Door de volledige integratie van deze twee administraties is de aansluiting er altijd. Met de standaardrapportage is de onderbouwing van het grootboek snel compleet. Zo houdt de controller dus meer tijd over voor andere managementinformatie, rapportage en analyses voor zowel projectleiders als directie.

Controller, directie en projectleiders kunnen direct om de tafel om te bespreken welke projecten winstgevend zijn en wat te verbeteren valt. Zo kunt u als organisatie besluiten om sommige typen projecten af te stoten of te proberen ze winstgevender te maken.
Dit is slechts een van de vele voorbeelden. Denk bijvoorbeeld ook aan: Wat is het risico voor mijn ‘te factureren’-positie? Wat is het gefactureerde bedrag per medewerker? Hoeveel wordt er per projectleider op facturen afgeboekt? Vragen waarop AccountView het antwoord geeft. Met AccountView krijgt de controller meer grip op onderhanden werk en de beschikking over betere managementinformatie.

Basiszaken als het bepalen van het onderhanden werk standaard ingeregeld

Door de volledige integratie is de aansluiting tussen de financiële administratie en de projectadministratie in AccountView altijd gewaarborgd en op ieder moment inzichtelijk. De controller kan de directie op ieder moment de juiste onderbouwing van het bedrijfsresultaat geven op basis van de projectadministratie.
Ook is het eenvoudig maandelijks het onderhanden werk te bepalen. U kunt bij kortlopende consultancyopdrachten het resultaat aan het einde van het project overboeken en bij langlopende opdrachten het onderhanden werk per factuur laten vrijvallen. Anderzijds moet u van de Belastingdienst de winst van door te berekenen uren direct bij realisatie nemen. In AccountView stelt u per project eenvoudig in hoe u onderhanden werk wilt bepalen en periodiek boekt u de juiste onderhanden werkpositie over.

De Steven BV, klant van Rovecom, over AccountView: “Grip op het onderhanden werk was voor ons de belangrijkste eis, maar met AccountView hebben we meer dan dat. De status van alle projecten is op elk moment beschikbaar. Daardoor hebben we altijd inzicht en houden we financiële grip op onze projecten en op de financiële positie van de organisatie. Als het nodig is, kan direct worden bijgestuurd.”

CE Delft, klant van About Software: “Wij wilden niet alleen inzicht in de mutaties per project, maar ook in meerdere projecten tegelijk, op basis van de invalshoeken die per project worden gebruikt. Met AccountView kunnen we deze overzichten met één druk op de knop maken.”

Tijdig risico’s signaleren en voorzorgsmaatregelen nemen

Alleen als u tijdig risico’s kunt inschatten, kunt u anticiperen. Hoe groot is de kans dat u als consultancyorganisatie nog uren kunt factureren die betrekking hebben op een periode vier maanden geleden? Moet u een voorziening opnemen voor het deel dat u niet meer kunt factureren? AccountView helpt u niet alleen om deze risico’s inzichtelijk te maken,  maar geeft u ook een toelichting hoe u deze onderdelen kunt verbeteren. U bent uiteraard degene die de juiste interpretatie aan de risico’s kan geven en eventuele maatregelen in gang kan zetten.

Voorsprong op andere consultancy- en adviesorganisaties door inzicht in trends, sterktes en zwaktes

Waar moet u zich als consultancy- of adviesorganisatie de komende jaren op richten? Moeten bepaalde projecten worden aangenomen of juist afgestoten? Welk type projecten heeft meer aandacht nodig? Kunnen projectleiders op bepaalde vlakken meer ondersteuning of coaching gebruiken? Deze vragen worden steeds belangrijker, omdat de tijd om te leren steeds korter wordt. Alles wat wordt aangepakt, moet een succes zijn. Het zijn allemaal vragen waarvoor u met AccountView de juiste analyses kunt maken. Deze managementinformatie ondersteunt u bij het nemen van de juiste beslissingen voor uw organisatie.

Meer informatie over managementinformatie en onderhanden werk voor consultancy- en adviesorganisaties:

Wilt u weten hoe de AccountView-software van Visma ook uw consultancy- of adviesorganisatie kan helpen meer grip te krijgen op onderhanden werk en over betere managementinformatie te beschikken? Vraag dan meer informatie aan. Of neem direct contact op met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk inventariserend gesprek, telefoon 020 – 355 2910.