De controller

Een sterk fundament

Visma.net Financials is er onder andere voor de controller; zo bieden wij oplossingen die echt het verschil kunnen maken. Het verdelen van kosten of opbrengsten over meerdere boekingsperioden is in Visma.net Financials erg eenvoudig. Een boekingsregel kan over meerdere boekingsperioden worden verdeeld  door de begin- en eindperiode op te geven. Indien nodig kan de post overlopen naar een ander boekjaar, zowel naar het volgende als naar het vorige jaar. Voor de periodieke rapportage is een juiste periodetoerekening erg belangrijk en deze functionaliteit bespaart u handenvol werk.

Standaard op maat

Visma.net Financials is een standaardapplicatie in de cloud. Maar dan wel een die u naar eigen inzicht verder kunt inrichten zodat u zelf de touwtjes strak in handen houdt! U creëert uw eigen financiële rapporten waarmee u op een eenvoudige manier het management kunt informeren. Maar ook kunt u zelf gemakkelijk en flexibel het verbijzonderingsniveau van het grootboek vaststellen. U bepaalt de dimensies waarop geboekt wordt en deze dimensies voorziet u van de omschrijving die u zelf kiest. Deze dimensies, maar ook uw budgetten, lopen vervolgens weer mee in uw rapportage. Het actief informeren van het management was nog nooit zo eenvoudig. Met Visma.net Financials kunt u op elk gewenst moment het management voorzien van informatie. Omdat niet iedere manager toegang zal hebben tot Visma.net Financials, bieden wij de service OneStop Reporting aan en daarmee voor iedereen de mogelijkheid om eenvoudig en snel het gewenste inzicht te verkrijgen en te sturen op de belangrijke kpi's via een eigen dashboard.

Ieder zijn eigen werkproces

De interface en het werkproces van Visma.net Financials is voor elke rol binnen de organisatie flexibel in te richten. Visma.net Financials wordt aangepast aan de werkzaamheden van uw medewerkers en niet andersom. Uiteraard zijn de rechten ook rolafhankelijk, geheel passende bij uw bedrijfsproces. De invoerschermen kunnen naar eigen inzicht worden ingericht. De volgorde van de kolommen kan bijvoorbeeld ook naar wens van de medewerker worden aangepast. Zo kan de medewerker debiteurenbeheer een venster anders indelen dan u als controller zodat de medewerker snel kan boeken en u snel ontbrekende gegevens kunt signaleren. Ook kunt u deze boekingsgegevens op een eenvoudige en vlotte manier in het systeem terugvinden, bijvoorbeeld door het maken van selecties. Helemaal eenvoudig als u hier standaard rapportages van maakt; laat Visma.net Financials voor u werken!

Afletteren

Het afletteren van tussenrekeningen is een tijdrovende klus. Met Visma.net Financials kunt u deze tussenrekeningen snel en naar eigen inzicht afletteren.