Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
De controller
van registratie naar vooruitkijken

Een sterk fundament

AccountView Financieel is er voor de controller; zo bieden wij oplossingen die echt het verschil kunnen maken. Het verdelen van kosten of opbrengsten over meerdere boekingsperioden is in AccountView erg eenvoudig. Een boekingsregel kan over meerdere boekingsperioden worden verdeeld  door de begin- en eindperiode op te geven. Indien nodig kan de post overlopen naar een ander boekjaar, zowel naar het volgende als naar het vorige jaar. Het saldo wordt op tussenrekeningen geadministreerd waardoor per periode altijd een specificatie van de overlopende posten beschikbaar is. Voor de periodieke rapportage is een juiste periodetoerekening erg belangrijk en deze functionaliteit bespaart u handenvol werk.

Standaard op maat

AccountView is een standaardapplicatie die u naar eigen inzicht verder kunt inrichten zodat u zelf de touwtjes strak in handen houdt. U creëert uw eigen financiële rapporten waarmee u op een eenvoudige manier het management kunt informeren. Maar ook kunt u zelf gemakkelijk en flexibel het verbijzonderingsniveau van het grootboek vaststellen. U bepaalt de dimensies waarop geboekt wordt en deze dimensies voorziet u van de omschrijving die u zelf kiest. Deze dimensies, maar ook uw budgetten, lopen vervolgens weer mee in uw rapportage. Het actief informeren van het management was nog nooit zo eenvoudig. Binnen AccountView kunt u zelf momenten of signaleringen aanbrengen waarmee u op vaste tijden het management kunt voorzien van informatie, bijvoorbeeld een dagelijks rapport van openstaande posten die iedere dag om 5 uur naar het management wordt verstuurd. Omdat niet iedere manager toegang zal hebben tot AccountView biedt de software de informatie aan via e-mail, maar alleen als de cijfers daar aanleiding voor geven en op een door u gewenst tijdstip.

Ieder zijn eigen startmenu

De interface van AccountView is flexibel in te richten. AccountView wordt aangepast aan de werkzaamheden van uw medewerkers en niet andersom. De invoerschermen kunnen naar eigen inzicht worden ingericht. De volgorde van de kolommen kan bijvoorbeeld naar wens van de medewerker worden aangepast. Zo kan de medewerker debiteurenbeheer een venster anders indelen dan u als controller zodat de medewerker snel kan boeken en u snel ontbrekende gegevens kunt signaleren. Ook kunt u deze boekingsgegevens op een eenvoudige en vlotte manier in het systeem terugvinden, bijvoorbeeld door het maken van selecties. Via het navigatievenster kunt u heel handig uw dagelijkse werkzaamheden onderbrengen zodat u nooit onnodige handelingen verricht. Opmerkingen als ‘het systeem werkt ons tegen’, behoren voor eens en voor altijd tot het verleden.

Automatisch afletteren

Het afletteren van tussenrekeningen is een tijdrovende klus. Met AccountView kunt u deze tussenrekeningen snel en naar eigen inzicht automatisch afletteren. Bij de overgang naar een nieuw boekjaar worden de afgeletterde transacties niet meegenomen naar het nieuwe boekjaar, terwijl de niet afgeletterde transacties in detail worden overgenomen zodat in het nieuwe boekjaar duidelijk is hoe het saldo op de tussenrekening is opgebouwd. Simpel, eenvoudig en het bespaart uren uitzoekwerk.