De controller

Vooruitkijken op basis van betrouwbare data

De functie van de financiële administratie en daarbij die van de controller verandert. De ‘oude’ functie was gericht op het registreren en controleren van transacties en het opstellen van rapportage gebaseerd op hoe het in het verleden ging. Bankafschriften werden aan het einde van de week verwerkt, inkoopfacturen gingen door de organisatie heen en na alle accorderingen werd de boeking pas in het systeem geplaatst. Dit betekent dat rapportages die werden gemaakt niet up-to-date waren en zeker niet de mogelijkheid boden om op basis van cijfers uit het verleden naar de toekomst te kijken.

In uw veranderende functie waarin uw rol steeds meer wordt gekenmerkt door het ondersteunen van de business en u meer betrokken bent bij strategische financiële beslissingen, wordt het belangrijk dat de transactionele processen efficiënt en effectief zijn ingericht.

Visma Software kijkt met u mee naar de toekomst. Niet alleen als het gaat om de liquiditeit van uw bedrijf, maar ook om aangegane verplichtingen. U bent niet alleen maar verantwoordelijk voor het publiceren van cijfers, maar taken als risicobeheer, het realiseren van kostenbesparingen en het behalen van organisatiedoelstellingen – zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – behoren ook tot uw rol als controller.

Met onze cloudoplossing Visma.net Financials spelen wij hierop in. Om u in staat te stellen deze 'nieuwe' rol te pakken en uw organisatie verder te brengen in een steeds veeleisender en snel veranderende wereld.