Beheerder binnen Mamut

Kostprijs verschijnt niet na import van artikelen

Mamut Support ID: M-01005858
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 maart 2011

Omschrijving

Indien u na het importeren van artikelen niet de kostprijs verschijnt die u in het geïmporteerde bestand had ingevoerd dan kunt u onderstaande procedure volgen.

Deze verandering wordt veroorzaakt door de optie om verschillende instellingen per artikel te maken, met betrekking tot het vernieuwen van de prijzen in andere delen van de prijscatalogus. Deze instellingen worden bij het importeren gebruikt.

Voorbeeld:

U heeft bijvoorbeeld instellingen voor een artikel gemaakt die inhouden dat de prijsverandering gevolgen heeft voor de kostprijs, (vaste brutomarge). U heeft een bestaande prijs met marge voor het artikel en importeert deze vervolgens naar een bestand om de artikelgegevens te vernieuwen. Na het importeren zult u een andere kostprijs verkrijgen dan de kostprijs die in het bestand ingevoerd is, omdat de verkoopprijs het laatst vernieuwd is en de marge behouden wordt.

TIP Voor het importeren van artikelen en voor het vernieuwen van bestaande artikelen moet u instellingen invoeren die ervoor zorgen dat alle prijsveranderingen ook invloed op de marge hebben.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen.
  2. Klik op Bedrijf.
  3. Kies het tabblad Module-instellingen en klik op Artikel.
  4. Kies het tabblad Standaardwaarden.
  5. Klik op de knop met de 3 puntjes achter Prijscalculator.
  6. Stel de standaardwaarden bij om veranderingen ook in de brutomarge door te voeren.
  7. Klik op Artikelregister bijwerken

Importeer hierna het prijsbestand. U kunt indien gewenst de standaardwaarden voor de prijscalculator na het importen van het bestand weer terugzetten.